Έρευνες αποδοχών & παροχών 2017 | KPMG | GR
close
Share with your friends

Έρευνες αποδοχών & παροχών 2017

Έρευνες αποδοχών & παροχών 2017

H KPMG ανακοινώνει για 24η χρονιά τη διεξαγωγή των Ερευνών Αποδοχών & Παροχών, οι οποίες αποτελούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες

H KPMG ανακοινώνει για 24η χρονιά τη διεξαγωγή των Ερευνών Αποδοχών & Παροχών...

Οι έρευνες αποδοχών και παροχών μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να:

 • λάβουν την κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της Ελληνικής αγοράς και να ανταποκριθούν άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
 • καθορίσουν την πολιτική αυξήσεων τακτικών αποδοχών του προσωπικού τους.
 • συγκρίνουν τις πολιτικές αμοιβών και παροχών τους με αυτές των κύριων ανταγωνιστών τους. 
 • σχεδιάσουν και να ανανεώσουν τη μισθολογική δομή της εταιρείας. 
 • σχεδιάσουν ένα ανταγωνιστικό πλάνο παροχών (εταιρικά αυτοκίνητα, ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα κτλ.).
 • τοποθετηθούν στην αγορά ως «εργοδότης επιλογής» σχετικά με τις αμοιβές και παροχές. 
 • υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες στη Γενική Διεύθυνση και να «μάθουν» την εταιρεία να προσαρμόζεται στις αλλαγές των εξωτερικών συνθηκών. 

Γιατί να επιλέξω τις έρευνες της KPMG: 

 • υλοποιούνται 24 συνεχόμενα έτη από εξειδικευμένους και έμπειρους συμβούλους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Αμοιβών (Integrated Total Reward Management Systems).
 • έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες της τοπικής αγοράς (Ελληνική αγορά).
 • ανανεώνονται σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς. 
 • τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε εταιρεία ακόμα και εάν δεν διαθέτουν αξιολόγηση θέσεων εργασίας (job evaluation system).

Επισημαίνεται ότι:

 • Η συμμετοχή στην έρευνα δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση, 
 • Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα λάβουν χωρίς χρέωση μια περίληψη των κυριότερων ευρημάτων της έρευνας του κλάδου τους.

Οι εκθέσεις των αποτελεσμάτων θα είναι διαθέσιμες από τέλη Ιουλίου έως και τον Δεκέμβριο του 2017, ανάλογα με το χρόνο ολοκλήρωσης κάθε κλαδικής έρευνας.

Οι έρευνες του 2017 παρουσιάζουν μισθολογικά στοιχεία ανά θέση εργασίας (σταθερές και μεταβλητές αποδοχές), πολιτικές αποδοχών, ανάλυση παροχών και προγραμμάτων παρακίνησης εργαζομένων, τάσεις της αγοράς, στοιχεία αυξήσεων και μειώσεων βασικών αποδοχών για το 2017 και προβλέψεις για το 2018. 

Η KPMG στην Ελλάδα θα εκδώσει το 2017 έρευνες για τους ακόλουθους κλάδους: 

 • Γενική Έρευνα (Νοέμβριος 2017)
 • Φαρμακευτικού και Αγροχημικού (Σεπτέμβριος 2017)
 • Καταναλωτικών Προϊόντων (Ιούλιος 2017)
 • Λιανεμπορίου (Αύγουστος 2017)
 • Ασφαλιστικός (Σεπτέμβριος 2017)
 • Υψηλής Τεχνολογίας (Σεπτέμβριος 2017)
 • Τραπεζικός (Σεπτέμβριος 2017)
 • Ανωτάτων Στελεχών (Δεκέμβριος 2017)

Εφόσον το επιθυμείτε, η KPMG μπορεί να συγκρίνει τα μισθολογικά στοιχεία θέσεων εργασίας της εταιρείας σας με τα αντίστοιχα της αγοράς ή επιλεγμένου δείγματος εταιρειών που έλαβαν μέρος στην έρευνα (Benchmarking). 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Επικοινωνία