Επικοινωνία & παραγγελία ερευνών

Παραγγελία ερευνών

Αποκτήστε μια ή περισσότερες έρευνες αποδοχών & παροχών για την εταιρεία σας

Αποκτήστε μια ή περισσότερες έρευνες αποδοχών & παροχών για την εταιρεία σας

Για την παραγγελία μίας ή περισσότερες από τις έρευνες, καθώς και για την παραγγελία εξατομικευμένων ερευνών για την εταιρεία σας (benchmarking), παρακαλούμε εκτυπώστε και αποστείλατε την αίτηση αγοράς αποτελεσμάτων μέσω fax στο +30 210 6062111.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Αίτηση για προσφορά