Καταπολέμηση δωροδοκίας και διαφθοράς

Καταπολέμηση δωροδοκίας και διαφθοράς

Η KPMG βοηθάει τους οργανισμούς να ανταποκριθούν στις ανησυχίες τους σχετικά με τη δωροδοκία και τη διαφθορά

Η KPMG βοηθάει τους οργανισμούς να ανταποκριθούν στις ανησυχίες τους σχετικά...

Σε ορισμένες χώρες η διαφθορά τυγχάνει να είναι μέρος της καθημερινότητας. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα συμμόρφωσης μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της διαφθοράς.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG;

  • Συνεργαζόμαστε προληπτικά με τον πελάτη μας και παρέχουμε υποστήριξη σε κάθε στάδιο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα θέματα της κανονιστικής συμμόρφωσης. 
  • Παρέχουμε βοήθεια ώστε ο πελάτης να ανταποκριθεί στις επίσημες διατάξεις ή έρευνες. 
  • Ελέγχουμε τα είδη υπάρχοντα προγράμματα κανονιστικής συμμόρφωσης και χρησιμοποιούμε τις γνώσεις μας για την περεταίρω βελτίωση τους. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Αίτηση για προσφορά