Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού | KPMG | GR
close
Share with your friends

Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Η KPMG σας βοηθάει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητές των στελεχών σας, ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση και η δέσμευση τους στην εταιρεία.

Η KPMG σας βοηθάει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητές των στελεχών σας...

Η ορθή διάγνωση των αναγκών και η αξιολόγηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων των στελεχών σας για να εντοπιστούν αντικειμενικά τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση είναι απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε εκπαίδευση ή αναπτυξιακή δραστηριότητα.  

AναγνωρίζουμεΑναγνωρίζουμε τις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σας, καθορίζουμε τα κατάλληλα -ομαδικά ή εξατομικευμένα-προγράμματα εκπαίδευσης και ηγεσίας, σχεδιάζουμε ρεαλιστικά πλάνα εξέλιξης και βελτιώνουμε την απόδοση και την πιστότητα των ανθρώπων σας.

Ως αποτέλεσμα, το People Services της KPMG μπορεί να προχωρήσει στο σχεδιασμό εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εξατομικευμένων πλάνων εξέλιξης καριέρας για τα στελέχη, έτσι ώστε να αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητές τους, να μεγιστοποιείται η απόδοση και η δέσμευση τους ως προς την εταιρεία.  

Ανάπτυξη Ταλέντων και Ηγετικών Δεξιοτήτων

Το People Services της KPMG παρέχει ειδική προσέγγιση στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων για στελέχη εταιριών, καθώς και προγράμματα εξατομικευμένης καθοδήγησης (executive coaching):

 • Στρατηγική / Σχεδιασμός πλαισίου διαχείρισης ταλέντων (talent management) 
 • Σχεδιασμός καριέρας 
 • Πλάνο διαδοχής 
 • Κέντρα αξιολόγησης και ανάπτυξης (PDF)
 • Leadership/Management Development 
 • Executive Coaching

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Προχωρούμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με δύο τρόπους:

 • Ανοικτά προγράμματα επιλεγμένης θεματολογίας
 • Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα στοχευμένα στις ανάγκες κάθε εταιρείας 
 • Τα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 • 5 θεματικές ενότητες: διοικηση, οικονομικά & φορολογικά, ανθρώπινο δυναμικό, πληροφορική και διαχείριση πελατών.
 • Εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων πωλήσεων και διαχείρισης πελάτων με βαση τη μέθοδο Sandler Training.  

Συνέδρια

Διοργανώνουμε κορυφαία συνέδρια πάνω σε θέματα Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοοικονομικά, Πληροφοριακά συστήματα, Πωλήσεις κα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Επικοινωνία