close
Share with your friends

Portföy, Program ve Proje Yönetimi

Portföy, Program ve Proje Yönetimi

KPMG Türkiye, organizasyonunuzda proje yönetimi metodolojisini uygulamanıza, organizasyonunuzun proje portföyünü daha etkin yönetmenize yardımcı olur.

KPMG Türkiye, organizasyonunuzda proje yönetimi metodolojisini uygulamanıza yardımcı olur.

Organizasyonlar birbirine bağlı ve çok hızlı hareket eden bir dünyada lider pozisyonunda kalmak, rakipleri ile rekabet etmek, pazar payını arttırmak, kurumsal dönüşümünü yönetmek vb. stratejik hedefler için birçok aktiviteler ya da projeler yürütmektedirler. Bu anlamda, organizasyonlar, sayıları ve karmaşıklıkları hızlıca artan bu faaliyetlerin yönetilmesinde aşağıdaki sorunlarla çok sık karşılaşmaktadır:

  • Yatırımların doğru bir şekilde önceliklendirilememesi, organizasyon içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin iş stratejileriyle ve organizasyon ihtiyaçları ile örtüşmemesi, iş sürekliliğin olmaması,
  • Karar verme ve kapasite planlaması, öngörülemeyen maliyetler, kaynak israfı ve bütçe kaybı, tutarsız yatırım getiri hesaplamaları,
  • Proje başarısızlıkları ve performans görünürlüğünün olmaması, sahiplenme ve sorumluluk eksikliği, çıktıların tutarsızlığı, ortaya çıkan riskleri ve sorunları yönetememe.


KPMG'nin yüksek kalite beceri ve deneyime sahip proje yönetimi danışmanlığı ekibi, organizasyonunuzda proje yönetimi metodolojisini uygulamanıza, Proje Yönetim Ofisi (PYO) kurmanıza veya mevcut PYO'nuzu olgunlaştırmanıza, organizasyonunuzun proje portföyünü daha etkin yönetmenize, projelerinizin başarısını ve program performansınızı arttırmanıza yardımcı olmaktadır.

KPMG, iş dönüşümü, karmaşık BT sistemleri girişimi, yasal uyum veya diğer kritik konuları içeren çeşitli projelere uygulanabilecek iyi kurgulanmış metodolojileri ve önde gelen kavramları ve uygulamaları kullanır. Bu anlamda sunduğumuz hizmet başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Proje Yönetim Ofisi Kurulumu ve Olgunluk Değerlendirme Hizmetleri
  • Portföy, Program ve Proje Yönetimi Danışmanlık ve Destek Hizmetleri
  • Proje Yönetimi Teknoloji Çözümü Satın Alma ve Kurulum Destek Hizmetleri
  • Proje Yönetimi Eğitim Hizmetleri


Lütfen hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçiniz.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi