close
Share with your friends

Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum

Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum

Usulsüzlük Önleme - İnceleme ve Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı, müşterilerinin itibari ve ticari risklerini belirlemesine yardımcı olmaktadır.

Müşterilerimizin itibari ve ve ticari risklerini belirlemesine yardımcı olmaktayız

Nitelikli ve organize suç işleyenlerin arttığı, daha sık denetlenen, ihtilaflara açık bir iş dünyasında; suistimal ve diğer mali suçları önlemek, tespit etmek ve şirketleri yasalar ile uyumlu hale getirmek gereksinimleri; sağlam sistem ve kontrollere duyulan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Bu riskleri belirlemek ve bunlara müdahale etmek konusundaki başarısızlık ciddi maddi ve manevi kayıplara sebep olmaktadır.

KPMG, muhasebe, soruşturma, bilgi teknolojileri ve zengin sektörel birikimlerini küresel metodolojilere uyumlu şekilde kullanan deneyimli çalışanlarıyla itibar riskini ve ticari zararı azaltmaya ve mevcut sözleşmelerden kazanılacak değeri arttırmaya yardımcı olan nitelikli ve profesyonel ekibiyle güçlü bir global ağa sahiptir.

Bu doğrultuda, müşterilerimizin itibari ve ticari risklerinin belirlenmesine; ayrıca, ticari kayıpların öngörülmesine, tespit edilmesine ve ilgili mercilerde savunulmasına yardımcı olmaktayız. 

 

1. Usulsüzlük ve Suistimal İnceleme Hizmetleri

Usulsüzlük ve suistimal gerçekleştirilirken kanunlar, düzenlemeler, şirket politikaları ve iş yaşamındaki ahlaki beklentiler ihlal edilir ve sonuçları, kimi zaman yalnızca ilgili kişi ve şirketi değil, çok daha geniş bir çevreyi etkiler.

Ekibimiz; çıkar çatışmaları, satın alma usulsüzlükleri, varlıkların suistimal edilmesi, finansal tablo usulsüzlükleri, görevin kötüye kullanımı ve benzer usulsüzlük şemalarının araştırılması konularında müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerden bazıları:

 • Operasyonel (Üretim, satın alma, satış, insan kaynakları, muhasebe / finans) risk değerlendirmeleri
 • Sistem ve kontrollerin, etkinlik ve yeterliliğinin değerlendirilmesi
 • Gerçekleşmiş veya şüphelenilen konuların araştırılması
 • Kanıt toplanması, delil incelemesi, hukuki, sivil veya cezai işlemlere yönelik raporların hazırlanması
 • Verilerin adli analize tabi tutulması
 • Şüpheli ve tanıkların sorgulanması

Ayrıca, mevcut durumu ortaya çıkardıktan sonra, sonuçlarını değerlendirmek, düzeltici aksiyonları belirlemek ve gerekli ticari aksiyonlar açısından tavsiyede bulunmak başka bir deyişle süreci baştan sona yönetmek en temel yaklaşımımızdır.

 

2. Ticari Uyuşmazlık Danışmanlığı ve Sözleşme Uyum Hizmetleri

Bir ihtilaf ortaya çıktığında veya ihtilaf çıkma potansiyeli bulunan durumlarda, konuyla ilgili önemli bilgileri zaman kaybetmeden toplamak, şirketinizin konumunu güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte değerlendirmek, stratejinizi doğru konumlandıracak bir plan geliştirmek önemlidir. Uyuşmazlığın bütün unsurları ile net olarak anlaşıldığı ve her iki tarafın pozisyonunun da sağlıklı ve objektif biçimde değerlendirildiği durumlar daha iyi sonuçlar doğurmaktadır.

KPMG, uyuşmazlık vakalarında karşılıklı çözüm bulunmasına, anlaşma sağlanmasına ve gerektiği hallerde sağlam, objektif hesaplamalara ve gerekçelere dayalı raporlar hazırlayarak müşterilerinin tezlerini savunmalarına yardımcı olmaktadır. Bu sayede müşterilerinin, finansal, operasyonel ve itibari olarak ortaya çıkabilecek muhtemel olumsuz durumlarla mücadele etmesine, kendilerini korumasına destek olmaktadır.

Ayrıca, ekibimiz müşteri adına yapılan işletme, satış, satın alma ve sigorta poliçesi gibi karmaşık ve ince ayrıntılı iş sözleşmelerinde size özel metodoloji ve yaklaşımlar oluşturarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda sözleşme koşullarının incelenerek muhtemel uyumsuzlukların temel nedenlerini belirlemek ve mali etkilerini hesaplamak amaçlanmaktadır. 

 • Sigorta Bilirkişiliği (Maddi Hasar ve Kar Kaybı Hesaplamaları)
 • AVM kira sözleşmeleri kapsamında ciro incelemeleri
 • Medya Ajansı İncelemeleri
 • Bayi – Distribütör İncelemeleri
 • Franchise İncelemeleri
 • İnşaat İşi İncelemeleri
 • Otel ve Tatil Köyü İşletmesi İncelemeleri
 • Lisansiye İncelemeleri

 

3. Risk Yönetimi ve Uyum Hizmetleri

Yolsuzluk ve usulsüzlük gibi uygunsuz durumlar; firmaları, telafisi oldukça güç olan yasal, finansal veya itibari zararlara maruz bırakmaktadır.

KPMG, müşterilerinin usulsüzlük/yolsuzluk risklerini belirlemesine, gerekli kontrolleri geliştirerek ve bu rislere karşı uygun önlemler almasına yardımcı olmaktadır. Hizmetlerimiz, her türlü operasyona ilişkin risklerin belirlenmesi, şirket içi kontrollerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi gibi farklı ihtiyaçlara yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

a)  Suistimal Risk Yönetimi Danışmanlığı

İnsanlar, en uygun koşullar bir araya geldiğinde, yani gerekli motivasyona ve fırsata sahip olduklarında ve gerçekleştirecekleri suistimali rasyonelleştirebildikleri zaman suç işlemektedirler. Bu nedenle, “böyle bir olay hiç yaşanmayabilir” şeklinde düşünmek yerine proaktif yöntemlerin tercih edilmesi düşünülmelidir.

Uzmanlarımız, riskleri problem haline gelmeden önce proaktif şekilde önlemek isteyen işletmelere, mevcut risklerini analiz etme, önleyici faaliyetlerin etkinliği ve yeterliliğini değerlendirme ve muhtemel risklere karşı etkin sistemler geliştirilmesi konularında yardımcı olmaktadırlar. Ekibimiz, farklı veri analizi araçlarıyla şirketlerin tüm alanlarda risklerinin değerlendirilmesi konusunda tecrübe sahibidir.

b) Etik Kod ve Uyum Politikaları Danışmanlığı

Etik Kod, kurumların çalışanlarına, beraber iş yaptığı kişi ve diğer kurumlar ile kamuya karşı sorumluluklarını özetleyen, temel değerlerini ve ilkelerini yansıtan, çalışanlara kabul edilebilir ve edilemez davranışlar konusunda yol gösteren bir kurallar bütünüdür.

KPMG Türkiye, müşterilerine;

 • Şirket uyum yapısının uluslararası standartlara uygun şekilde organizasyonel olarak kurulması ve yapılandırılması,
 • Etik Kod, Uyum Politikası ve Uyum ortamını güçlendirecek diğer politika ve prosedürlerin yazılması,
 • Şirket, politika ve prosedürlerin yerel ve uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak değerlendirilmesi,
 • Risk değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Uyum Programının tasarlanması ve hayata geçirilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

c) İhbar Hattı (Etik Hat) Danışmanlığı

Etik Hat, şirket çalışanlarının (ve istenirse satıcılar, bayiler, müşteriler gibi diğer üçüncü tarafların) şirket yöneticileriyle paylaşamadıkları ya da paylaşmak istemedikleri konuları paylaşabilecekleri, anonim olarak bildirimde bulunabilecekleri bir raporlama aracıdır. Şirketinize özel tahsis edilecek telefon numarası ve e-mail adresi ile KPMG’nin ilgili web sitesi üzerinden tarafımıza iletilecek bildirimler, KPMG bünyesinde yer alan suistimal inceleme uzmanları tarafından incelenecek; yapılan telefon görüşmeleri, detaylı soruşturma eğitimlerinden geçmiş, deneyimli, suistimal bakış açısı ile konuya yaklaşan profesyonellerimiz tarafından cevaplanacaktır.

 • KPMG global ağı vasıtasıyla, şirket operasyonlarınızın bulunduğu farklı ülkelere ve zaman dilimlerine uygun olarak birçok yerel dilde, 30 yılı aşkın bir süredir hizmet vermekteyiz.
 • Etik Hat tamamen KPMG Suistimal İnceleme Uzmanları tarafından yönetilmektedir. 
 • Çalışanlarınız ya da hattın açık olmasını istediğiniz 3. kişiler, bildirimlerini telefon, e-posta veya web sitesi yoluyla iletebilirler. 
 • Bildirim sahiplerinin kişisel bilgilerini paylaşmayı tercih etmemesi durumunda, bildirimler anonim olarak alınmakta ve raporlanmaktadır.

 

4 . Adli Teknoloji Hizmetleri

Dijitalleşmenin etkisi ile birlikte şirketlerde meydana gelen suistimal olaylarını ortaya çıkarmak ve olaylara ait delilleri bulmak günümüzde oldukça karmaşık hale gelmiştir. Dijitalleşme, suistimali oluşturan olguların ortaya çıkarılmasını oldukça zorlaştırmıştır. Bu durum; delillerin daha çok elektronik postalardan ya da karmaşık veri tabanlarındaki bilgilerden oluşmasından kaynaklanmaktadır. Bu tarz bilgilerin toplanması ve işlenmesi basılı dokümanlara kıyasla daha farklı gerekliliklere sahiptir.

KPMG Adli Teknoloji Hizmetleri, bilgi, tecrübe ve teknolojiyi bir araya getirerek sağladığı elektronik ortamda saklanan veri setlerinin kanunlara uyumlu şekilde delil vasıflarını koruyarak temin edilmesi, analiz edilmesi ve incelenmesi hizmetleri ile müşterilerine ve müşterilerinin hukuk müşavirlerine destek olmaktadır:

Dijital Kanıt Kurtarma

Elektronik Kanıt Toplama

Adli Veri Analitiği

 

5. Üçüncü Taraf Durum Değerlendirme ve Kurumsal İstihbarat Danışmanlığı

Kurumsal istihbarat ekibimiz kamuya açık bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için özel kapsamlı incelemeler yapmaktadır.

Ekibimiz, engin bilgi ve tecrübesi sayesinde kamuya açık çeşitli kaynaklardan bilgi toplayarak müşterilerinin ihtiyacı olan bilgiye ulaşmasına ve doğru karar vermesine yardımcı olmakta, ayrıca detaycı bakış açısıyla gerçekleştirilecek değerleme çalışmaları ve mal varlığı araştırmaları konularında da müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kurumsal istihbarat hizmetimiz, halka açık kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak bireylerin ve tüzel kişilerin ticari itibarının gözden geçirilmesini sağlamaktadır.

Hizmetin öne çıkan özellikleri:

 • Kırmızı bayrak'ların tespiti için kamuya açık kaynakların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi.
 • Yapay zeka tabanlı otomatize istihbarat çözümlerinin doğrudan müşterilerimizin kullanımına sunulabilmesi (K-3PID)
 • Milyonlarca veri kaynağını kullanarak ve birden çok dilde arama yaparak, müşteri durum tespit verilerini toplayabilir ve birkaç dakika içinde yasal risk ve olumsuz haber incelemeleri gerçekleştirilebilir.
 • Periyodik olarak yüz binlerce üçüncü partinin toplu olarak analiz edilebilmesi ve bu sayede önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlanması.
 • Sabit kapsam, sabit fiyat, hızlı raporlama.
 • Çok sayıda iş ortağının incelenmesine olanak sağlayan etkili üst düzey analiz.

 

6. Mevzuat Uyum Hizmetleri

KPMG Türkiye, şirketlerin uluslararası ve yerel seviyedeki yasal mevzuata uyum konusundaki tüm ihtiyaçlarına yönelik süreçleri tasarlayarak, gelişim alanlarını tespit etme ve bunlara yönelik aksiyonların alınmasına yardımcı olmak için eksiksiz bir hizmet paketine sahiptir. Bu alandaki kapsamlı hizmetlerimiz, proaktif bir anlayışla talep edilen yasal uyum odaklı dönüşüm hizmetlerinden konu bazlı incelemeler ve iyileştirici eylem planlarının uygulanması gibi konulara kadar değişiklik gösterebilmektedir.

KPMG Türkiye, Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, rekabet, kara paranın aklanması (AML) ve terörizmin finansmanı ile mücadele gibi mevzuatlara uyum açısından gerekli risk değerlendirmeleri, yönetişim ortamının gözden geçirilmesi, önleyici ve tespit edici kontrol yapılarının değerlendirilmesi ve çeşitli eğitim programları ile müşterilerinin uyum yapılarını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

 • Rekabet
 • Veri Gizliliği
 • FCPA (Amerika Birleşik Devletleri Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerle Yolsuzluk Uygulaması Kanunu)
 • UK Bribery Act (Birleşik Krallık Rüşvet ve Yolsuzluk Kanunu)
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Ekonomik Yaptırımlara Uyum
 • FATCA (Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası)

 

7. ISO37001: Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi’ne Uyum Danışmanlığı

ISO 37001, kurumunuzun karşılaşabileceği rüşvet ve yolsuzluk riskine yönelik makul ve ölçülü kontroller ile politika ve prosedürlerin uygulanması amacı ile tasarlanmış uluslararası bir standarttır.

KPMG, ISO 37001 Standardı gerekliliklerine ulaşmak için rüşvetle mücadele konusunda daha fazla karar almanızı sağlayacak özel hazırlanmış bir ön değerlendirme yapar ve mevcut prosedürlerinizdeki potansiyel aksaklıkları ve zayıflıkları belirlemede ve bunların giderilmesine ilişkin doğru öneriler almanıza imkân tanınır.

Yolsuzlukla mücadele sistemleri gözden geçirilerek ISO 37001 sertifikalandırma süreçlerine uyumluluk düzeyi ve dünya genelindeki en iyi yolsuzlukla mücadele programları ile karşılaştırılır.

Ön denetimden sertifikasyon aşamasına kadar tüm gereklilikleri tamamlayarak ISO37001 sertifikası sürecine uyum amacıyla danışmanlık verilir ve sertifika edinildikten sonra, kurum içerisindeki majör değişiklikleri ve en iyi uygulamalardaki gelişimleri ele almak için periyodik denetimler gerçekleştirilir.

 

8. Sosyal Uyumluluk Denetimi

Sosyal Uyumluluk Denetimi, tedarikçilerin zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, sağlık ve güvenlik, ayrımcılık, taciz ve fiziksel istismar, çalışma saatleri, çalışanlara sağlanan faydalar, sendikalaşma, iş ahlakı ve dürüstlük, ile çevre konularında yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerle uyumluluğunu risk-bazlı olarak denetleyen ve tespit edilen olgunluk seviyesine göre ilgili önerilerin yapılmasını içeren bir hizmettir.

 

9. Eğitimler

Deneyimli profesyonellerimiz tarafından, şirket yönetiminiz ve çalışanlarınız için aşağıdaki eğitimleri vermektedir:

 • İş etiği ilkeleri
 • Rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi
 • Etik bildirim süreçleri
 • Soruşturma ve ifade alma teknikleri
 • Suistimal farkındalık eğitimleri
 • Ulusal ve uluslararası mevzuata ilişkin eğitimler verilmektedir (FCPA, FATCA vb.)

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi