close
Share with your friends

Nitelikli ve organize suç işleyenlerin arttığı, daha sık denetlenen, ihtilaflara açık bir iş dünyasında; suiistimal ve diğer mali suçları önlemek, tespit etmek ve şirketleri yasalar ile uyumlu hale getirmek gereksinimleri; sağlam sistem ve kontrollere duyulan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Bu riskleri belirlemek ve bunlara müdahale etmek konusundaki başarısızlık ciddi maddi ve manevi kayıplara sebep olmaktadır.

Uyum Hizmetleri Danışmanlığı Kapsamında Sağladığımız Çözümler

Mevzuat Uyum Danışmanlığı

Deneyimli takımımız, şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerle Yolsuzluk Uygulaması Kanunu (FCPA), Birleşik Krallık Rüşvet ve Yolsuzluk Kanunları (UKBA), Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi (AML) ve Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) gibi tüm yerel ve uluslararası düzenlemeler ile ilgili olarak mevzuat uyum danışmanlığı hizmetlerini sunmaktadır. Aşağıdakilerle sınırlı kalmamak kaydıyla bir çok regülasyona yönelik uyum danışmanlığı hizmeti sunmaktayız:

 • Kara Para Aklamayı Önleme (AML)
 • Terörizmin Finansmanını Önleme (CTF)
 • Yaptırımlar
 • Rüşvet ve Yolsuzluğu Önleme
 • Rekabet
 • Sözleşme Uyum Hizmetleri
 • FATCA-CRS

Üçüncü Taraf Durum Değerlendirme

Kurumsal istihbarat ekibimiz kamuya açık bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için özel kapsamlı incelemeler yapmaktadır.

Ekibimiz, engin bilgi ve tecrübesi sayesinde kamuya açık çeşitli kaynaklardan bilgi toplayarak müşterilerinin ihtiyacı olan bilgiye ulaşmasına ve doğru karar vermesine yardımcı olmakta, ayrıca detaycı bakış açısıyla gerçekleştirilecek değerleme çalışmaları ve mal varlığı araştırmaları konularında da müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kurumsal istihbarat hizmetimiz, halka açık kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak bireylerin ve tüzel kişilerin ticari itibarının gözden geçirilmesini sağlamaktadır.

KPMG uzmanları, üçüncü taraflar ile olan iş ilişkisi içerisinde var olan ve oluşabilecek olan suiistimal risklerinin tespit edilmesi, rüşvet ve yolsuzluk gibi risklerin en aza indirilebilmesi konusunda sizlere yardımcı olur.

Uçtan Uca Uyum Danışmanlığı

KPMG Türkiye olarak, kurumunuzun karşılaştığı rüşvet ve yolsuzluk riskine yönelik makul ve ölçülü kontroller ile politika ve prosedürlerin uygulanması amacı ile bir çok hizmet sunmaktayız.

KPMG Türkiye, müşterilerine;

 • Etik Kod, Uyum Politikası ve Uyum ortamını güçlendirecek diğer politika ve prosedürlerin yazılması,
 • Şirket, politika ve prosedürlerin yerel ve uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak değerlendirilmesi,
 • Etik Hat Yönetimi
 • Risk değerlendirme çalışmalarının  gerçekleştirilmesi,
 • Uyum Programının tasarlanması ve hayata geçirilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

Eğitimler

Yolsuzluk ve suistimal engellenebilir risklerdir. Engellemenin yolu ise doğru eğitim ve proaktif planlamadan geçer.

Deneyimli profesyonellerimiz tarafından, şirket yönetiminiz ve çalışanlarınız için,

 • İş etiği ilkeleri,
 • Rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi,
 • Etik bildirim süreçleri,
 • Suistimal İnceleme ve İfade Alma Teknikleri,
 • Suistimal farkındalık eğitimleri,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuata ilişkin eğitimler verilmektedir (FCPA, FATCA vb.),
 • Etik ve Uyum  Programı,
 • Mali Tablo  Suistimalleri eğitimleri her şirkete ve duruma özel olarak tasarlanıp, sunulur.