close
Share with your friends

Süreç Performans Yönetimi

Süreç Performans Yönetimi

KPMG, performans yönetim sisteminin kurulması ve teknolojik araçlarla anlık olarak izlenmesi adımlarında şirketlere ve üst yönetime destek olur.

Performans yönetim sisteminin kurulması ve izlenmesi adımlarında şirketlere destek olur.

İş süreçlerinin ve çalışanların performansı, şirket üst yöneticilerinin ajandalarında yer alan önemli konulardan biridir. Teknolojinin ve ihtiyaçların değişmesi ile şirketlerin performans yönetim kültürü de değişir. Bu kapsamda, teknolojik araçlarla süreçlerin anlık olarak izlenmesi ve karar destek mekanizmalarının geliştirilmesi önem taşır. Etkin bir performans yönetim yapısında, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenmesi amaçlanır.

KPMG, performans yönetim sisteminin kurulması ve izlenmesi adımlarında şirketlere ve üst yönetime destek olur:

  • Şirket – departman – çalışan hedeflerinin belirlenmesi ve ilişkilerinin kurulması
  • Hedeflere ilişkin iyi uygulamaların şirketler ile paylaşılması
  • Ölçüm kriterlerinin ve sıklıklarının belirlenmesi
  • Hedeflere yönelik ödül ve prim sistemlerinin tasarlanması
  • Üst yönetim izleme ve takip mekanizmasının kurulması (KPMG SOFY uygulaması)

 

Süreç Danışmanlığı (PDF 1.5MB)

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi