close
Share with your friends
Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal Performans Yönetimi

Başarıya ulaşmanın ilk adımı başarıyı tanımlamaktan ve hedef koymaktan geçer. Stratejik hedeflerinizle tutarlı sonuçlar almak için, şirketinizin uçtan uca tüm birimlerinin bu hedefler doğrultusunda çalışması gerekir. Şirketlerin hedef belirleme, hedef yönetme ve bu hedeflere ulaşma sürecini takip etmeleri noktasında kurumsal performans yönetimi deveye girer. Kurumsal performans yönetimi, şirketin stratejik hedeflerine ulaşma başarısı ile tüm kişi ve birimlerinin performansı arasındaki köprünün kurulmasını sağlar.

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

  • Kurumsal hedeflerinizle ilişkili departman hedeflerinin belirlenmesi
  • Departman hedeflerini destekleyen bireysel hedeflerin tanımlanması
  • Bireysel performans hedeflerinin değerlendirilmesi için standart ve ölçülebilir anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi

KPMG; kurumsal performans yönetimi hizmetleri kapsamında finansal hedeflere ek olarak şirketinizin tüm dinamiklerini göz önünde bulunduran bütünsel bir bakış açısıyla; strateji ve vizyonunuzu destekleyen, objektif, sayısal ölçüm ve verilere dayanan, dijital platformlarla desteklenebilir bir kurumsal performans yönetimine sahip olmanıza yardımcı olur.
 

Bize ulaşın

İlgili içerik