close
Share with your friends
Finansal Raporlama

Finansal Raporlama

Finansal Raporlama

Etkin Finansal Dönem Kapanışı

Sunulan Hizmetler

 • Etkin ve verimli bir finansal dönem kapanışı süreci oluşturulmasına yardımcı olunması
 • Maliyet, hız ve kaliteyi göz önünde bulundurarak gelecekteki iş modelini destekleyen süreçlerin tasarlanması

Müşteriye Faydaları

 • Finansal ve diğer performans ölçülerinin üst yönetime gerçek zamanlı olarak raporlanması ve üst yönetimin daha sağlıklı kararlar alması sağlanır.
   

Finans Fonksiyonunun Verimliliğinin Arttırılması

Sunulan Hizmetler

 • Finans ve mali işler süreçlerinin süreç akışı, organizasyon, teknoloji, riskler ve kontroller ve insan kaynağı boyutlarında incelenerek finans fonksiyonunun yasal uyumluluğu ve performansı dengeleyecek şekilde geliştirilmesi

Müşteriye Faydaları

 • Şirket içindeki karar alma sürecini daha fazla destekleyen, riskleri azaltan ve verimliliği artıran değişikliklerin hayata geçirilmesi sağlanır.

 

UFRS/TFRS Dönüştürme Hizmetleri

Sunulan Hizmetler

 • ERP sistemi üzerinde veya hızlı dönüştürme ile UFRS/TFRS ile uyumlu finansal tabloların hazırlanması
 • Karmaşık UFRS uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi

Müşteriye Faydaları

 • UFRS/TFRS ile uyumlu finansal tablolar hazırlanarak müşteriye sunulur veya bu tabloların sistem üzerinde hazırlanmasına yardımcı olunur
 • UFRS/TFRS dönüşümü ile ilgili bilgi ve deneyim müşteriye aktarılır.

Yönetim Raporlaması

Sunulan Hizmetler

 • Şirketin hedef ve stratejilerinden yola çıkılarak belirlenen anahtar performans göstergelerinin kullanıldığı yönetim raporlarının tasarlanması

Müşteriye Faydaları

 • Yönetim raporlaması şirket içindeki karar alma sürecini daha fazla destekler.
   

Bütçe ve Planlama Sürecinin Verimliliğinin Arttırılması

Sunulan Hizmetler

 • Strateji ve performans ile bütünleşen, etkin, güvenilir ve esnek bütçeleme ve uzun vadeli planlama süreçlerinin kurulması için yardımcı olunması
 • Bütçe formatlarının tasarlanması ve bu formatlarda ilk bütçelerin yapılmasında müşterilere yardımcı olunması

Müşteriye Faydaları

 • Finans fonksiyonunun geleceğe yönelik, performans odaklı, doğru tahminler sunması
 • Bütçe ve uzun vadeli planların etkin takibi

 

Şirket Satın alma/birleşmesi Sonrası Muhasebe ve Raporlama Entegrasyonu

Sunulan Hizmetler

 • Satın alan şirkete raporlama ihtiyaçlarının karşılanması, muhasebe politikalarının ve hesap planlarının uyumlu hale getirilmesinde yardımcı olunması
 • Satın alma/birleşme sonrası finans ve mali işler kapsamında entegrasyon projelerinin koordine edilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda destek verilmesi

Müşteriye Faydaları

 • Satın alma/birleşme sonrası entegrasyonun sorunsuz sağlanması
   

ERP Uyarlama Desteği

Sunulan Hizmetler

 • ERP uyarlama projelerinde (SAP, Oracle, Hyperion, Cognos vb.) finans ve mali işler modülleri ve süreçleri kapsamında iş danışmanlığı hizmetleri verilmesi

Müşteriye Faydaları

 • ERP sistemine sorunsuz geçiş sağlanması

 

CFO Danışmanlığı

Sunulan Hizmetler

 • CFO’ya finans ve mali işler sürecine ilişkin çeşitli konularda destek olunması: 
 • Muhasebe ve raporlama uygulama el kitapları hazırlanması
 • Grup hesap planı tasarımı
 • Dönem sonu raporlamasına destek
 • Faaliyet raporlarının hazırlanmasında destek

Müşteriye Faydaları

 • Teknik bilgi ve tecrübe aktarımı
 • Yoğun müdahale gerektiren ve rutin olmayan konuların çözümü
   

Bize ulaşın

İlgili içerik