close
Share with your friends
Büyüme

Büyüme

Büyüme

Büyüme, genellikle şirket hissedarların önde gelen gündem maddeleri arasındadır. Aile üyelerinin ve profesyonel yöneticilerin büyüme beklentilerinin ve hedeflerinin aynı noktada olması, aile şirketlerinin başarısı için kritik noktalardan biridir. Aile şirketleri için değişen yönetmelikler, yeni teknolojiler, farklılaşan müşteri ihtiyaçları büyümeyi zorlaştırır ve pek çok kuruluş büyüme hedeflerine ulaşamaz ve/veya bunları sürdüremez.

Deneyimlerimiz, bu başarısızlığın çeşitli nedenleri olduğunu göstermektedir:

 • Tanımlı olmayan ve paydaşlar tarafından farklı anlaşılan stratejiler, aynı sayfada olamama
 • Stratejilere bağlı net ve ölçülebilir hedefler bulunmaması
 • Hayata geçirilemeyecek bir strateji belirlenmesiyle sonuçlanan, gerçekçi olmayan büyüme hedefleri
 • Paydaş desteğini alamama
 • Değişen pazar ve müşteri ihtiyaçlarına yanıt verebilecek değişimi ve yenilikleri gerçekleştirememe

KPMG Türkiye Strateji ekibi, değişime dayalı büyüme ve yüksek performansa ulaşmaya yönelik yaklaşımı ile aşağıda yer alan sorulara cevap arar:

 • Yeni pazar ve segmentlere, kısa sürede ve kârlı bir şekilde nasıl girilebilir?
 • Büyümeyi sağlayacak yenilikçi ürünler nasıl geliştirilip ticarileştirilebilir?
 • Yeni müşteriler nasıl çekilebilir,müşteri sadakati nasıl artırılabilir?

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Hizmet yaklaşımımız Aile şirketlerinin büyüme hedeflerine ulaşabilmelerini sağlayacak öncelikli bir büyüme alanlarını belirlemeye ve hayata geçirmeye dayanır.

 • Şirket stratejilerinin belirlenmesi ve tanımlanması
 • Yeni pazarların analizi ve büyüme fırsatlarının geliştirilmesi
 • Maliyetlerin azaltılması ve karlılığının sağlanması
   

Bize ulaşın

İlgili içerik