Tillverkning och fordonsindustri

Tillverkning och fordonsindustri

Med global erfarenhet och kunskap inom tillverkningsindustrin och fordonsbranschen är vi ett starkt stöd till våra kunder världen över.

KPMG har global erfarenhet och kunskap inom tillverkningsindustrin och fordonsbranschen.

Inom tillverknings- och fordonssektorn är globalisering en självklar utgångspunkt för beslutsfattande. Kraven på snabbhet ökar i takt med kortare produktcykler och ökad konkurrens. Samtidigt höjs förväntningarna på transparens i styrning och beslutsfattande samt en tydlig ekonomisk rapportering till marknaden. 

Vår gedigna erfarenhet och samlade kunskap gör att vi på KPMG kan bidra till våra kunders utveckling av affärsstrategier, digitaliseringsinitiativ, riskhantering och relationer till finansmarknaden. Oavsett på vilka marknader eller i vilka länder verksamheten bedrivs.

 

Lång erfarenhet som rådgivare till världsledande globala företag

KPMG arbetar sedan lång tid med ledande företag inom tillverknings- och fordonsindustrin. Vi lägger stora resurser på att följa och förstå de utmaningar och möjligheter som våra kunder står inför, till exempel kring hur ny teknologi och innovativa lösningar kan skapa affärsnytta i deras verksamheter.

Vi stöttar våra kunder inom tillverknings- och fordonsindustrin inom våra samtliga tre affärsområden; rådgivning, revision och skattefrågor.

Här på sidan kan du läsa mer om våra tjänster och branschinsikter.

Har du frågor? Kontakta någon av våra experter nedan!