close
Share with your friends
Peter Lindström

Peter Lindström

Partner, Management Consulting

KPMG i Sverige

Peter har ca 15 års erfarenhet som managementkonsult, varav 2 år i USA.

Han har mestadels arbetat med stora, komplexa förändringsprojekt inom många olika support-och stödfunktioner med tyngdpunkt på Ekonomi och HR. Projekten har omfattat både förstudie, design, implementering och utvärdering. Peter arbetar ofta som programledare, expert i referensgrupp eller som KPMG:s representant i styrgrupp.

Några projekterfarenhet inkluderar: Större transformation inom Ekonomi på ett av Sveriges största företag (totalt omfattande 1.000 FTE), arbetet har hittills omfattat strategi /målbild och design men är nu på väg in i implementering. Förstudie och strategi för optimering av stödfunktioner; Ekonomi, HR, IT på större Infrastrukturföretag (>15 miljarder SEK i omsättning). HR-transformation på tillverkande större global koncern innefattande etablering av ny leveransmodell inkl HR-direkt, ny intranätlösning, HR-center samt HR business partners i Sverige som första pilotland. Kravställning av system och upprättande av business case ingick.

Kompetensområden
Internationella marknader Management Consulting Nationella marknader Rådgivning
Utbildning och kvalifikationer
  • Civilekonom Uppsala Universitet

  • Universitetsstudier i USA

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler