Twój sklep w Internecie | KPMG | PL
close
Share with your friends

Twój sklep w internecie

Twój sklep w internecie

Doradztwo prawne dla sektora e-commerce - prezentujemy informacje prawne i najnowsze doniesienia branżowe, w zakresie handlu w Internecie.

Doradztwo prawne dla e-commerce - jak prawidłowo prowadzić sklep internetowy?

W zakładce Twój sklep w Internecie prezentować będziemy informacje prawne i najnowsze doniesienia branżowe, w zakresie handlu w Internecie.

  • Informacje prawne w obszarze e-commerce (dowiesz się jak przygotować regulaminy)
  • Informacje prawne dot. ochrony danych osobowych
  • Informacje prawne dot. warunków prowadzenia działalności w Internecie
  • Informacje na temat planowanych oraz wchodzących w życie zmian w prawie krajowym i unijnym
  • Doniesienia o najnowszych decyzjach Izb Handlowych oraz decyzjach prezesa UOKiK

 

Najnowsze artykuły:

2018.12.04

To już (prawie) koniec geoblockingu – na co zwrócić uwagę | Magdalena Wikarjak

Od 3 grudnia klienci z EOG mogą zrobić zakupy online w UE, na takich samych warunkach jak klient z kraju, do którego sklep kieruje swoją ofertę.

 

2017.05.09

Cywilnoprawna odpowiedzialność sprzedawcy w razie dystrybuowania podrabianego towaru | Krzysztof Kubik

Problematykę poza-karnej odpowiedzialności z tytułu dystrybuowania podrobionego towaru rozpatrzymy w tym wpisie z uwzględnianiem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 153.1503, dalej „Ustawa”). W rozumieniu Ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy lub klienta, przy czym Ustawa wprost wskazuje, że czynem nieuczciwej konkurencji jest między innymi: „naśladownictwo produktów” oraz” „wprowadzające w błąd oznaczenie towarów”.

2017.03.02

Handel podrobionymi towarami – karne podstawy odpowiedzialności | Krzysztof Kubik

Pojawiające się w ostatnim czasie doniesienia medialne na temat rozbicia kolejnych grup przestępczych zajmujących się produkcją, wprowadzaniem do obrotu i handlem podrobionymi towarami są dobrą okazją do przyjrzenia się bliżej problematyce odpowiedzialności podmiotów, które (chociażby nieświadomie) przyjmują do dalszej odsprzedaży podrobiony towar. W pierwszym wpisie na ten temat zajmiemy się odpowiedzialnością, jaką mogą ponosić sprzedawcy w oparciu o przepisy prawa karnego

2017.02.10

Czasowe ograniczenia w zatrudnieniu tymczasowym bardziej realne

Pracownik tymczasowy będzie mógł wykonywać pracę na rzecz tego samego pracodawcy-użytkownika tylko przez okres 18 z 36 miesięcy, niezależnie od tego ile agencji kieruje go do tego pracodawcy. Nowelizacja ustawy o pracownikach tymczasowych ma ukrócić dotychczasowe praktyki obchodzenia jej przepisów. Zmiana może wejść w życie już 1 czerwca 2017 roku. Będzie miała ona istotne znaczenie także dla branży handlowej.

2017.01.09

Inspektor ochrony danych według GDPR | Magdalena Bęza

W kwietniu 2016 roku przyjęto Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE, tzw. General Data Protection Regulation (dalej „GDPR”).

2016.10.28

Co z obecnymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych po dniu rozpoczęcia stosowania GDPR? | Katarzyna Wojciechowska

Z perspektywy procesów przetwarzania danych osobowych, można się zastanawiać jak od 25 maja 2018 r. będzie funkcjonowało dalsze przetwarzanie danych osobowych – szczególnie administratorzy danych mogą zastanawiać się czy obecnie posiadane zgody stracą moc legalizującą, skoro dotychczasowe przepisy UE zostaną uchylone, a krajowe mają być zmienione.

2016.09.23

10 najważniejszych rzeczy, które musisz wiedzieć o nowym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (GDPR)

4 maja 2016 r. ogłoszono tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE („GDPR”).

2016.09.22

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w sklepie internetowym – sprawdź czy właściwie przestrzegasz praw konsumenta (cz.2)

Z literalnego brzmienia przepisu art. 12 ust 1 pkt 9 UoPK wynika, iż przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować o tym, że istnieje ustawowy wzór formularza odstąpienia. Niemniej jednak w praktyce przepis ten interpretuje się w ten sposób, że przedsiębiorca powinien udostępnić konsumentowi wzór formularza prawa odstąpienia, a jego treść winna co do zasady odpowiadać załącznikowi nr 2 do UoPK (ewentualna modyfikacja jest dopuszczalna pod warunkiem, że nie ograniczałaby konsumentowi prawa odstąpienia bądź nie byłaby myląca czy wprowadzająca konsumenta w błąd). Podejście e-sklepów w tym zakresie jest różne – niektóre sklepy udostępniają ustawowy wzór albo też swój własny wzór w ramach aktywnego linku w treści regulaminu, a inne dodatkowo wysyłają wydrukowany wzór oświadczenia wraz z towarem. Generalnie warto pamiętać, że jego udostępnienie winno nastąpić przed wyrażeniem woli związania się umową.

2016.09.21

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w sklepie internetowym – sprawdź czy właściwie przestrzegasz praw konsumenta (cz.1)

Choć ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm. dalej, „UoPK”) obowiązuję już ponad półtora roku to nadal niektórzy przedsiębiorcy nie dostosowali swoich regulaminów, np. nie zmieniając terminu na odstąpienie od umowy z 10 dni do 14, bądź też nie przestrzegają przepisów UoPK, np. nie zwracając kosztów przesyłki w razie odstąpienia.

Bądź z nami w kontakcie