close
Share with your friends

Konkurranserett

Konkurranserett

Konkurranseretten er et globalt rettsfelt, og det norske regelverket er i stor grad influert av EØS-avtalen.

Konkurranserett er et globalt felt, og det norske regelverket er influert av EØS-avtalen.

Formålet er å fremme de frie markedskreftene gjennom å forby adferd som antas å virke begrensende på konkurransen. Regelverket favner hele verdikjeden i kommersiell handel, og overtredelser kan medføre både økonomiske og strafferettslige konsekvenser. Gjennom KPMGs internasjonale nettverk kan vi tilby juridisk og økonomisk spisskompetanse i over 145 land. Vi har spesialkompetanse både på enkeltstaters nasjonale konkurranserett og på de overordnede internasjonale forpliktelsene.

Vi har særlig kompetanse innen:

  • Vurderinger av om avtalereguleringer er i strid med konkurranseretten
  • Avtaler om utnyttelse av immaterielle rettigheter
  • Meldeplikt til konkurransetilsynet ved oppkjøp/fusjoner
  • Granskningsprosesser

Der det er aktuelt, vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse, og avhengig av kompleksiteten i oppdraget samarbeide med eksperter innen revisjon og rådgivning. Dette skiller oss klart fra advokatfirmaer som ikke kan tilby tilsvarende bred kompetanse.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud