Teollisuus | KPMG | FI
close
Share with your friends

Teollisuus

Teollisuus

Toimintaympäristön nopeat muutokset haastavat teollisuusyritykset. Miten KPMG voi auttaa?

Toimintaympäristön nopeat muutokset haastavat teollisuusyritykset. Miten KPMG voi auttaa?

Globalisaatio ja nopeat muutokset teollisuusyritysten toimintaympäristössä asettavat haasteita alan yrityksille.

Lisääntyvä sääntely, raaka-aineiden hintaheilahtelut, investointipäätökset, alhankintaverkostojen hallinta ja toimialalla tapahtuva konsolidointi sekä riskienhallinnan ja yritysvastuu- ja ympäristökysymysten korostuminen ovat esimerkkejä haasteista, joita teollisuusyritykset kohtaavat.

Näiden kysymysten hallitsemiseksi vaaditaan entistä enemmän taustatietoa, aikaa ja resursseja.

Miten voimme auttaa?

KPMG:n teollisuustoimialaan kuuluvat muun muassa valmistava teollisuus, metsäteollisuus, kaivostoiminta ja energiantuotanto.

Kokemuksemme teollisuustoimialalta auttaa meitä tuomaan lisäarvoa toimialan yritysten tilintarkastukseen ja muuhun toimintaan kaikissa tilanteissa. 

Teollisuustoimialan yrityksiin erikoistuneet asiantuntijamme tuntevat alan yritysten toimintatavat ja prosessit ja heillä on hyvät tiedot toimialan edessä olevista haasteista ja niiden taustoista. Kokemuksemme kansainvälisten suuryritysten toiminnasta antaa meille hyvät valmiudet ymmärtää toimialan globaaleja haasteita. 

Asiakastiimimme koostuvat tilintarkastajista, veroasiantuntijoista ja muista erityisasiantuntijoista, jotka tarjoavat asiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Hyödynnämme jatkuvasti KPMG:n globaalia yhteistyöverkostoa parhaan asiantuntemuksen ja kokemuksen hankkimiseksi sekä toimialan ajankohtaisten kehityssuuntien seuraamiseksi asiakasyrityksen yksilölliset tarpeet huomioiden. 

Palvelujamme ovat muun muassa:

  • Tilintarkastus- ja varmennuspalvelut
  • Vero- ja lakipalvelut; mm. arvonlisäverotus- ja siirtohinnoittelukysymykset sekä taloushallinnon ja viranomaisraportoinnin palvelut
  • Kasvu- ja laajentumisstrategiat
  • Toimitusketjun hallinta sekä operatiivisten toimintojen strategiat ja tehokkuuden parantaminen
  • Liiketoimintojen laajamittaiseen transformaatioon liittyvät palvelut 
  • Yritysjärjestelyihin liittyvät palvelut
  • Riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan ja sisäiseen tarkastukseen liittyvät neuvontapalvelut
  • Yritysvastuuseen ja hyvään hallinnointiin liittyvät neuvontapalvelut 
  • IT-neuvontapalvelut sekä tietoturva; mm. ICT-strategiat, toiminnanohjausjärjestelmät, identiteetinhallinta ja kyberturvallisuus
  • Digitalisaatioon ja Data & Analytiikkaan liittyvät ratkaisut

Lisätietoja

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä