Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistö- ja rakennusmarkkinoille tarvitaan laaja-alaista osaamista. Miten me KPMG:llä voimme auttaa?

Laaja-alaista osaamista kiinteistö- ja rakennusmarkkinoille

Teknologinen kehitys, kaupungistuminen ja kestävä kehitys muokkaavat peruuttamattomasti rakennustoimialaa

Toimialan tulevaisuutta leimaa teknologinen disruptio, toimialan sisältä ja ulkoa. Alan toimijoiden määrä ja toimialan rajat eivät ole enää selkeästi määriteltävissä. Navigointi ja voittajana maaliin selviäminen on entistä haastavampaa.

Voimakkaan kaupungistumiskehityksen ja suotuisan pääomamarkkinatilanteen siivittämänä kiinteistötransaktio- ja rakentamisvolyymit tulevat myös säilymään hyvinä. Tiivistyvä kaupunkirakenne tarkoittaa myös yhä monimutkaisempia sopimus-, kiinteistö-, vero- ja yhtiöoikeudellisia järjestelytarpeita. 

Kestävä kehitys näkyy toimialalla lisääntyvien teknologisten innovaatioiden ohella mm. suunnitteilla olevien raideinfrahankkeiden määrässä, tuulivoimahankkeiden voimakkaana kasvuna, elinkaarihankkeiden yleistymisenä ja kestävien sijoitus- ja rahoitusratkaisujen kiinnostuksen nousuna. Asiakkaat edellyttävät alan yrityksiltä vastuullisia tekoja. 

Asiantuntijamme KPMG:llä ovat valmiina avustamaan teitä yllä mainittujen megatrendien hyödyntämisessä, kooten tarvittavan asiantuntemuksen kansainvälisestä verkostostamme tai paikallisesti pienemmässä mittakaavassa. Asiakkaitamme ovat mm. Proptech start-upit, rakennusliikkeet, kiinteistökehittäjät, kiinteistösijoittajat, pääomasijoittajat, kunnat, sekä rahoitus- ja vakuutusalan toimijat. Asiakkaidemme kokoluokka vaihtelee pienistä perheyrityksistä ja start-upeista pörssiyhtiöihin ja kansainvälisiin suuryrityksiin.  

 

Esimerkkejä toimialan palveluistamme: