Kiinteistöt ja rakentaminen | KPMG | FI
close
Share with your friends

Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistö- ja rakennusmarkkinoille tarvitaan laaja-alaista osaamista. Miten me KPMG:llä voimme auttaa?

Kiinteistö- ja rakennusalalle tarvitaan laaja-alaista osaamista. Miten KPMG voi auttaa?

Nopeat suhdannevaihtelut ja sääntelyn monimutkaistuminen tuovat sekä haasteita että mahdollisuuksia rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille.

Kiinteistötransaktiomarkkinat ovat olleet viime aikoina ennätyksellisen vilkkaat ja rakentaminen kiivasta. Matalan korkotason ja vakaiden nettotuottojen houkutellessa pääomia kiinteistömarkkinoille tarvitaan nyt entistä enemmän laaja-alaista kiinteistöosaamista.

Asiantuntijoillamme on monipuolinen osaaminen kiinteistösijoitus- ja rakentamistoimialaan liittyvistä erityiskysymyksistä ja kiinteistötransaktioista. Seuraamme toimialalla tapahtuvia muutoksia ja kehitystä sekä olemme jatkuvasti yhteydessä alan toimijoihin ja järjestöihin. Tarjoamme vero- ja lakipalveluja, tilintarkastuspalveluja ja laajasti muita neuvontapalveluja rakennus- ja kiinteistöalan asiakkaillemme kaikissa liiketoiminnan vaiheissa.

Asiakkainamme on lukuisia rakennusliikkeitä, kiinteistökehitykseen tai kiinteistövarallisuuden hallintaan keskittyviä yrityksiä, pääomasijoittajia, rahoitus- ja vakuutuslaitoksia, säätiöitä, sekä merkittäviä muita kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä, kuten kunnat, muut julkiset instituutiot ja suuryritykset.
 

Esimerkkejä osaamisestamme:

 • Yleinen veroneuvonta muun muassa verotarkastuksiin liittyen        
 • Avustaminen verotukseen liittyvissä valitusprosesseissa
 • Kiinteistöjärjestelyiden ja -kauppojen verostrukturointi
 • Kiinteistö- ja arvonlisäverotukseen liittyvä neuvonta
 • Kiinteistöjuridiikkaan liittyvät erityiskysymykset, kuten
  hallinnanjakojärjestelyt
 • Rakennejärjestelyjen verotuksellinen, juridinen ja
  taloudellinen suunnittelu ja toteuttaminen
 • Avustaminen kiinteistöjen ja kiinteistöportfolioiden kaupoissa
  ja muissa omistusjärjestelyissä sisältäen taloudelliset, juridiset ja
  verotuksellisesti due diligence -palvelut sekä kauppojen juridisen
  toteuttamisen
 • Tilintarkastus
 • Kiinteistöjen taloudelliseen raportointiin liittyvä neuvonta ja kouluttaminen, muun muassa FAS ja IFRS -raportoinnin erot, Ara-sääntely, kiinteistöjen arvostaminen kirjanpidossa   
 • Muut neuvontapalvelut liittyen esimerkiksi transaktioihin, riskinhallintaan, taloushallinnon kehittämiseen tai erimielisyyksien ja väärinkäytösten selvittämiseen.

Ota yhteyttä, autamme mielellämme

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä