close
Share with your friends

Riskienhallinta

Riskienhallinta

Tuemme riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen ja valvonnan, forensicin sekä hyvän hallinnoinnin kysymyksissä.

Tukea sisäisen tarkastuksen ja valvonnan, forensicin sekä hyvän hallinnoinnin kysymyksiin.

Tarjoamme yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille riskienhallintaan ja hyvään hallintoon liittyvää konsultointia. Tuemme riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kysymyksissä sekä hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöskentelyn kehittämisessä.

Eettiset toimintatavat, lain ja säännösten noudattaminen sekä väärinkäytösten ehkäiseminen ja erilaiset väärinkäytösselvitykset ovat nousseet yhä tärkeämmäksi riskienhallinnan alueeksi yhtiöiden ja toimintojen kansainvälistyessä.


Palvelumme


Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen valvonta
KPMG:n kokonaisvaltainen riskienhallinnan viitekehys tarjoaa systemaattisen lähestymistavan organisaation riskienhallinnan (ERM) kehittämiseen. Viitekehys helpottaa keskeisten riskien tunnistamista ja arviointia. Eri riskialueisiin, kuten rahoitukseen, IT:hen ja  vastuullisuuteen liittyvien riskien analysointi vaatii erityisosaamista, jota KPMG:n  monipuolinrn asiantuntijajoukko pystyy tarjoamaan.

Sisäinen tarkastus
Nykyaikainen sisäinen tarkastus tukee organisaation ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Forensic-palvelut

Autamme havaitsemaan ja estämään väärinkäytöksiin liittyviä kontrollipuutteita organisaation eri tasoilla ja prosesseissa kattaen mm. talouteen, maineeseen ja eettiseen toimintaan liittyvät riskialueet. Tuemme organisaatioita estävien ja havainnoivien kontrollien kehittämisessä sekä väärinkäytösepäilyjen selvittämisessä.

IT-tarkastus, -varmennus ja -hallinnointi

KPMG:n IT-johtamiseen ja hallinnointiin sekä IT-tarkastukseen liittyvät palvelut tukevat organisaatioiden ylintä johtoa. Kehitämme liiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien kontrolleja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantamiseksi.

Financial Risk Management
Tuemme finanssi- ja vakuutussektorin asiakkaitamme riskienhallintaan sekä muuttuvaan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Olemme asiakkaidemme tukena erityisesti toisen ja kolmannen puolustuslinjan funktioiden tukemisessa, riskienhallinnan kehittämisessä sekä finanssialan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä.


Hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöskentelyn kehittäminen

Hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöskentelyn kehittämistä tukevat pavelumme tarjoavat monipuolisia itsearviointityökaluja, koulutusta, kokonaisvaltaisia arviointeja sekä asiakaskohtaista konsultointia.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

Jätä tarjouspyyntö