Whistleblower-kanava - KPMG Finland
close
Share with your friends
whistleblower-kanava

Whistleblower-kanava

Whistleblower-kanava

Räätälöidään teille sopiva whistleblower-kanava – ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.

EU on hyväksynyt lokakuun alussa whistleblower-direktiivin, joka tulee voimaan vuonna 2021. Direktiivi velvoittaa yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita perustamaan epäiltyjen väärinkäytösten ilmianto- eli whistleblower-kanavan, ja lisäksi ilmoitusten käsittely normitetaan ja tehdään pakolliseksi. Whistleblower-kanaville on säädetty yhtenäiset vähimmäistason tekniset ja hallinnolliset laatuvaatimukset. Ministerineuvoston hyväksymä direktiivi on olennainen ja pakollinen osa sisäistä valvontaa.

KPMG tarjoaa whistleblower-direktiivin vaatimukset täyttävän ilmoituskanavapalvelun ulkoistettuna kokonaisratkaisuna.

Avaimet käteen -periaatteella monialaiset asiantuntijamme hoitavat koko prosessin järjestelmän pystyttämisestä ilmoitusten vastaanottoon ja käsittelyyn saakka. 

 

Kustannustehokkaassa Business Process Outsourcing (BPO) -mallissa varmistamme direktiivin vaatimusten mukaisesti:

 • Tietojärjestelmäratkaisun laatustandardit.
 • Ajanmukaisen tietosuojan
 • Kyberturvallisen toiminnan.
 • Ilmiantokanavien laatuvaatimukset 
 • Hyödynnämme palvelussamme tarkasti valittujen yhteistyökumppaniemme teknisiä ratkaisuja. 
 • Tuomme asiakkaidemme ulottuville KPMG:n kansainvälisten verkostojen globaalin tuen 
 • Varmistamme asiakaslähtöisen, ketterän palvelukehityksen 
 • Tarjoamme kilpailukykyisen hinnoittelun

 

Palvelu sisältää myös:

Vaatimustenmukaisesti toteutettu whistleblower-kanava auttaa organisaatioita toimimaan eettisesti ja keräämään signaaleja liiketoimintaa mahdollisesti uhkaavasta toiminnasta.

Keskity liiketoimintaan - me hoidamme loput

Vaivattoman ja joustavan BPO-mallin ansiosta asiakkaan omat ammattilaiset voivat keskittyä ydinosaamiseensa ja tuottavaan liiketoimintaan. Kehitämme palvelua jatkuvasti, jotta saisimme parhaat käytännöt liiketoimintanne tueksi.

Avustamme asiakasta  myös tunnistamaan direktiivin kannalta keskeisimmät kehityskohteet (Gap Analysis).

Eettinen, luotettava ja kasvun turvaava ratkaisumme:

 • kannustaa eettiseen toimintaan ja kestävään kasvuun 
 • täyttää järjestelmä-, organisaatio-, ja dokumentaatiovaatimukset 

 • on luotettava, toimintavarma ja kustannustehokas.

Haluatko vaatimustenmukaisen liiketoimintaasi tukevan whistleblower-kanavan?

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää whistleblower-ratkaisustamme.