close
Share with your friends
whistleblower-kanava

Whistleblower-kanava

Whistleblower-kanava

Räätälöimme sopivan whistleblower-kanavan – ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti

Väärinkäytösten ilmoituskanava tulee pakollisiksi joulukuussa 2021, sillä whistleblower-direktiivi velvoittaa sekä yli 50 henkilön yrityksiä että julkisen sektorin organisaatioita perustamaan ilmoituskanavan. Direktiivi on olennainen ja pakollinen osa EU:n sisäistä valvontaa. 

Ilmoituskanaville on asetettu tarkat tekniset ja hallinnolliset vaatimukset.

Direktiiviä implementoidaan parhaillaan osaksi Suomen lainsäädäntöä. Jo nyt omistajaohjauksen piirissä toimivia yhtiöitä on ohjeistettu ottamaan käyttöön ilmoituskanavat heti, mikä vahvistaa yritysten legal compliance -toimintaa.

Vaatimustenmukaisesti toteutettu whistleblower-kanava auttaa organisaatioita toimimaan eettisesti ja keräämään signaaleja liiketoimintaa mahdollisesti uhkaavasta toiminnasta.

Mitä ilmoituskanavalta vaaditaan?

KPMG tarjoaa whistleblower-direktiivin vaatimukset täyttävän ilmoituskanavapalvelun ulkoistettuna kokonaisratkaisuna tai asiakkaan tarpeisiin sovitettuna palveluna.

Palvelumallimme avulla saavutetaan luotettava, vastuullinen sekä sisäisesti ja ulkoisesti uskottava ilmoituskanava, jossa ilmoitusten käsittely, tutkinta ja päätöksenteko on turvattu. 

Laaja asiantuntijatiimimme hoitaa vaatimustenmukaisen menettelyprosessin alusta loppuun - yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Autamme toimimaan eettisesti ja tunnistamaan signaaleja organisaation toimintaa haittaavista tekijöistä ja uhkista.  

Keskity liiketoimintaan - me hoidamme loput

Joustavan palvelumallimme (Business Process Outsourcing, BPO) ansiosta organisaation omat ammattilaiset voivat keskittyä ydinosaamiseensa ja tuottavaan liiketoimintaan. Ilmoituskanavien tekninen käyttöönotto tapahtuu vaivattomasti asiantuntijoidemme johdolla.

Huomioimme direktiivin vaatimusten mukaisesti:  

 

Palvelumme sisältää myös: 

 

Avustamme direktiivin kannalta keskeisimpien kehityskohteiden tunnistamisessa (Gap Analysis). Jos yrityksessä on jo olemassa oleva whistleblower-kanava, voimme avustaa sen päivittämisessä direktiivin vaatimusten mukaiseksi. 

Hyödynnämme palvelussamme tarkasti valittujen yhteistyökumppaniemme teknisiä ratkaisuja. Asiakkaat saavat käyttöönsä kansainvälisten verkostojemme globaalin tuen ja mahdolliset uudet toiminnallisuudet heti, kun ne julkaistaan. 

Whistleblower-kanavan käyttöönotto hyvissä ajoin antaa myös positiivisen signaalin sidosryhmille vastuullisesta yrityskulttuurista ja edelläkävijyydestä.

 

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää.