Ilmoittajansuojelulaki on tulossa voimaan 17.12.2021. Ilmoittajansuojelulailla saatetaan täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajan suojaa vahvistava whistleblower- tai whistleblowing-direktiivin nimellä kulkeva direktiivi. Sen tarkoituksena on varmistaa, että henkilöt jotka työnsä yhteydessä havaitsevat tai epäilevät väärinkäytöksiä, voivat ilmoittaa asiasta turvallisesti. 

Mitä erilaisten organisaatioiden tulee tehdä 17.12.2021 mennessä?

  • Vähintään 250 henkeä työllistävien organisaatioiden perustettava sisäinen ilmoituskanava ja -prosessi. Joulukuussa 2021 voimaan tuleva ilmoittajansuojelulaki velvoittaa yli 250 henkilöä työllistäviä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita sekä valtion virastoja perustamaan sisäisen ilmoituskanavan ja järjestämään organisaation prosessit lain edellyttämällä tavalla. 
  • Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien suuryritysten compliance-menettelyjen on oltava kunnossa. Huomattavin merkitys uudistuksella tulee olemaan kansainvälisestä liiketoimintaa harjoittaville suuryrityksille. Globaali toimintaympäristö ja kulttuurierot organisaation eri puolilla tuovat lisää haastetta johtamisjärjestelmään ja compliance-kulttuuriin. 
  • Valtionhallinnon sisäiset prosessit vaativat tyypillisesti uudelleenarviointia. Valtaosa valtionhallinnosta ja kunnista, alue- ja maakuntahallinnosta sekä muista julkisoikeudellisista toimijoista on velvollinen järjestämään vaatimukset täyttävän ilmoituskanavan ja -prosessin 17.12.2021 mennessä. Ilmoituskanavan käyttöönotto edellyttää tyypillisesti sisäisten prosessien kriittistä uudelleenarviointia ja kehittämistä. 
  • Alle 250 henkilöä työllistävien organisaatioiden kannattaa aloittaa kehityskohteiden analyysi viimeistään nyt. Kahden vuoden kuluttua eli joulukuussa 2023 myös 50 – 249 henkilöä työllistävät organisaatiot tulevat lain piiriin, jolloin niiden ilmoituskanavan ja -prosessien on oltava normien edellyttämällä tasolla. Näiden organisaatioiden kannattaa aloittaa keskeisten kehityskohteiden analyysi, jotta ilmoituskanavasta rakentuu organisaation avointa ja läpinäkyvää toimintakulttuuria vahvistava järjestelmä.

Ota yhteyttä

Oikein rakennettu ilmoituskanava auttaa toimimaan eettisesti ja keräämään signaaleja liiketoimintaa uhkaavasta toiminnasta

Autamme järjestämään organisaatiosi toiminnot ja prosessit siten, että ne täyttävät direktiivin vaatimukset. Ratkaisumme mukautuu sekä yksityisen että julkisen sektorin tarpeisiin. 

Valitse organisaatiollesi soveltuvin tapa hoitaa whistleblower-direktiivin vaatimukset

Tarjoamme whistleblower-direktiivin vaatimukset täyttävän ilmoituskanavapalvelun ulkoistettuna kokonaisratkaisuna tai tarpeisiisi sovitettuna palveluna. Avustamme myös direktiivin kannalta keskeisimpien kehityskohteiden tunnistamisessa. Jos organisaatiossa on jo olemassa oleva whistleblower-kanava, voimme avustaa sen päivittämisessä direktiivin vaatimusten mukaiseksi.

Tarjoamme whistleblower-direktiivin vaatimukset täyttävän ilmoituskanavapalvelun ulkoistettuna kokonaisratkaisuna

  • Sisäisesti ja ulkoisesti uskottavassa ilmoituskanavassa ilmoitusten käsittely, tutkinta ja päätöksenteko hoidetaan vaatimusten mukaisesti.
  • Monialainen asiantuntijatiimimme varmistaa vaatimusten mukaisen menettelyprosessin alusta loppuun.
  • Käytettävissäsi on tarkasti valittujen yhteistyökumppaniemme tekniset ratkaisut.

Joustavan palvelumallimme (Business Process Outsourcing, BPO) ansiosta omat ammattilaisesi voivat keskittyä ydinosaamiseensa ja tuottavaan liiketoimintaan.

Avustamme whistleblower-direktiivin kannalta keskeisimpien kehityskohteiden tunnistamisessa

  • Gap Analysis -työkalumme varmistaa, että toimintojen läpikäynti tapahtuu systemaattisesti ja tehokkaasti paljastaen organisaation keskeisimmät kehitettävät asiat.

Mikäli kahden vuoden siirtymäaika koskee organisaatiotasi, nyt on hyvä ajankohta aloittaa kehityskohteiden analyysi.

Päivitämme olemassa olevan kanavan whistleblower-direktiivin vaatimusten mukaiseksi

  • Ilmoituskanaville on asetettu tarkat tekniset ja hallinnolliset vaatimukset.
  • Kanavan kautta tulleet epäilyt on tutkittava asiallisesti, ja tutkinta, päätöksenteko ja koko muu prosessi on dokumentoitava.

Mikäli organisaatiollasi on olemassa oleva ilmoituskanava, autamme sen päivittämisessä direktiivin mukaiseksi. 

Menestyvien yritysten taustalla on avoin ja läpinäkyvä keskustelukulttuuri, jossa epäkohdista ja virheistä ilmoittamista tuetaan, ei rangaista.

Ammattitaidolla toteutetun ulkoistetun whistleblower-kanavan hyödyt

Palvelumallimme avulla rakennat luotettavan, vastuullisen sekä sisäisesti ja ulkoisesti uskottavan ilmoituskanavan, jossa ilmoitusten käsittely, tutkinta ja päätöksenteko on turvattu. 

Huomioimme direktiivin vaatimusten mukaisesti:  

Palvelumme sisältää myös: 


Ilmoitusjärjestelmän avulla organisaatiosi voi saada käyttöönsä sellaista taloudellisesti merkittävää tietoa, joka muutoin voisi jäädä huomaamatta tai saada tietoa liiketoimintaa uhkaavista riskeistä.

Asiantuntijamme apunasi

Seuraamme ilmoittajansuojelulain valmistelua tiiviisti ja autamme rakentamaan organisaatiollesi sopivan ilmoittajansuojelujärjestelmän. Organisaatiosi voi keskittyä liiketoimintaansa rauhallisin mielin, kun sille luodaan oikein mitoitettu ratkaisu, joka antaa sidosryhmille myönteisen signaalin vastuullisesta toimijasta.