close
Share with your friends

Keskity whistleblower-direktiivin olennaisiin kysymyksiin

Autamme organisaatioita keskeisten kehityskohteiden tunnistamisessa.

Autamme organisaatioita keskeisten kehityskohteiden tunnistamisessa.

Tuore whistleblower-direktiivi tekee vuonna 2021 epäiltyjen väärinkäytösten ilmianto- eli whistleblower-kanavan pakolliseksi. 

Direktiivi koskee sekä julkista sektoria että yritystoimintaa. Vaatimusten toteuttaminen edellyttää toimijoilta uudistumista ja sisäisten prosessien kriittistä uudelleenarviointia ja kehittämistä. 

Huomattavin merkitys uudistuksella tulee olemaan suuryrityksiin, joiden compliance-menettelyiden on oltava ajan tasalla. Väärinkäytösten estäminen ja aikainen havaitseminen tuottaa yrityksille taloudellista hyötyä. Toisaalta hyvän maineen saama kolaus voi aiheuttaa suuria tappioita.

Vilpillinen menettely julkisissa kilpailutuksissa, laittomat kartellit, hankinnat lähipiiristä tai riittävien kontrollien puute esimerkiksi hyväksymisketjuissa tai rahansiirroissa voivat aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa. Ne näkyvät myös yrityksen arvon laskuna.

Globaali toimintaympäristö ja kulttuurierot organisaation eri puolilla tuovat lisää haastetta johtamisjärjestelmään ja compliance-kulttuuriin.

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG tarjoaa whistleblower-direktiivin vaatimukset täyttävän ilmoituskanavapalvelun ulkoistettuna kokonaisratkaisuna.

Hoidamme EU-direktiivin vaatimusten mukaisen menettelyprosessin alusta loppuun. Autamme teitä toimimaan eettisesti ja keräämään signaaleja liiketoimintaa mahdollisesti uhkaavasta toiminnasta. 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Vaatimustenmukainen whistleblower-palvelu auttaa organisaatioita toimimaan eettisesti ja tehokkaasti.

Mitä joka organisaation tulisi tietää uudesta whistleblower-direktiivistä?

Valmistautuminen lähtee siitä, että tärkeimmät direktiivin vaatimat kehityskohteet tunnistetaan ja varmistetaan se, että ilmiantokanavien laatuvaatimukset täyttyvät. 

Mitkä ovat organisaation keskeisimmät kehityskohteet whistleblower-direktiivin ja GDPR:n järjestelmä-, organisaatio- ja dokumentaatiovaatimusten täyttämiseksi?

Gap Analysis -työkalumme auttaa tunnistamaan organisaation tärkeimmät kehityskohteet. 

Onko organisaation ohjeisto (code of conduct) ja ilmoituskanava toteutettu niin, että ilmiannot käsitellään asianmukaisesti ennen asian paljastumista esimerkiksi medialle?

Hoidamme EU-direktiivin vaatimusten mukaisen menettelyprosessin alusta loppuun. 

Suojellaanko väärinkäytösten paljastajaa uskottavasti?

Riippumattomana toimijana KPMG suojaa väärinkäytöksen paljastavaa henkilöä direktiivien vaatimusten mukaisesti.

Onko henkilöstön ja organisaation sidosryhmien mahdollista ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä ympäri vuorokauden?

KPMG:lla on globaali kaikilla mantereilla ja merkittävillä kielillä toimiva whistleblowing-palvelukeskus. Palvelemme myös suomeksi vuorokauden ympäri. Forensic-tiimit eri maissa ovat valmiudessa tutkinnan aloittamiseen ripeästi.

Mitä toimenpiteitä ilmianto edellyttää ja milloin?

EU-direktiivin mukainen palvelumme opastaa ja tukee organisaatioita toimimaan lakien ja vaatimusten mukaisesti.

Onko organisaatiossa kokemusta tutkivan työn menetelmistä? Dokumentoidaanko selvitystyö riittävän hyvin mahdollisen poliisitutkinnan tai oikeustoimien varalta?

Whistleblowing-palvelumme ja globaalit väärinkäytösten asiantuntijamme tekevät tutkinnan asianmukaisilla menetelmillä, jolloin tutkinnan tuloksia voidaan hyödyntää myös mahdollisissa poliisitutkinnoissa tai oikeustoimissa.