Timo Ankelo

Timo Ankelo

Partner, Advisory

KPMG Suomi

Timo vastaa riskienhallintaan liittyvien palveluiden kehittämisestä ja tarjoamisesta kokonaisvaltaisesti eri toimialojen asiakkaille.

Timolla on lähes 25 vuoden kokemus tarkastusten, erityyppisten varmennustoimeksiantojen ja konsultointihankkeiden toteuttamisesta sekä johtamisesta yksityisellä ja julkisella sektorilla. 

Timon osaamisalueita ovat muun muassa sisäinen valvonta ja riskienhallinta (ml. prosessiriskien kartoittaminen) sisäinen tarkastus, liiketoimintaprosessien arviointi, ISAE 3402 -varmennustoimeksiannot, vakavaraisuuden hallinta (Basel III/Solvenssi II, CCR), viranomaishakemukset (toimiluvat, IRBA-hakemukset) sekä tietohallinnon (ml. IT-prosessit) arviointi. Timo on erityisesti perehtynyt Treasury- ja maksuliikenteen (SEPA, SWIFT), IT-järjestelmien auditointiin, tietovarastoinnin ja tietopalveluihin liittyvään tarkastamiseen ja konsultointiin.

Osaamisalueet
IT sisäisessä tarkastuksessa IT-neuvontapalvelut riskien konsultoinnissa IT-riskien varmennus Neuvontapalvelut Pankki- ja rahoitustoiminta Riskikonsultointi Taloushallinnon riskienhallinta Tilintarkastus Varmennus
Koulutus ja tutkinnot
  • KTM, Vaasan yliopisto

Akkreditointi
  • CIA, CISA, CRISC, CRMA

Jäsenyydet
  • Sisäiset tarkastajat ry

  • ISACA Finland Chapter

Julkaisut
Näytä enemmän
Yhteydet
Näytä enemmän