Julkishallinto | KPMG | FI
close
Share with your friends

Julkishallinto

Julkishallinto

Tarjoamme julkishallinnon asiakkaille kattavat tilintarkastus-, vero-, laki- ja neuvontapalvelut.

Tarjoamme julkishallinnon asiakkaille kattavat palvelut.

Panostamme palveluissamme erityisesti infrastruktuurin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen.

Toiminnassamme yhdistyvät eri osaamisalueiden asiantuntemus ja vahva toimialaosaaminen. Asiakaskuntaamme kuuluu valtionhallinnon yksiköitä, kaupunkeja, kuntia ja kuntayhtymiä, seurakuntia, korkeakouluja sekä muita julkisessa omistuksessa olevia organisaatioita.

Palvelujen järjestämisen uudet toimintamallit ja organisointivaihtoehdot, kehittyneet rahoitusmallit, omistajaohjaus, johtamisjärjestelmät, palvelujen sähköistäminen sekä osaamisen kehittäminen ovat tällä hetkellä ajankohtaisia kysymyksiä julkisella sektorilla.

Kansalaisten palveluntarve kasvaa samalla kun julkisen sektorin resurssit niukkenevat. Tämä asettaa haasteita tuottavuuden kehittämiselle ja vaikuttavuuden varmistamiselle. Tehostamistoimia tarvitaan, jotta resurssit saadaan jatkossa riittämään kasvaviin palvelutarpeisiin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi prosesseja uudistamalla ja virtaviivaistamalla tai uuteen teknologiaan panostamalla. 

Miten voimme auttaa

Muuttuvassa toimintaympäristössä KPMG tarjoaa julkishallinnon asiakkaille räätälöityjä tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja. Toimimme julkishallinnon kaikilla sektoreilla.

Toimintamme on organisoitu toimialapohjaisesti ja asiakastyötämme tukee sisäinen yhteistyö eri toimintojen välillä myös kansainvälisesti. Hyödynnämme toimeksiannoissamme KPMG:n kansainvälisen verkoston kehittämiä menetelmiä ja viimeisintä toimialatutkimustietoa. Panostamme palveluissamme erityisesti infrastruktuurin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen.

KPMG:llä on kokemusta julkishallinnon isojen muutoshankkeiden läpiviennistä. Hankkeissa yhdistämme eri osaamisalueidemme asiantuntemuksen ja vahvan julkishallinnon toimialatuntemuksemme asiakkaalle mitattavaa lisäarvoa tuovaksi, kattavaksi kokonaisnäkemykseksi.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat tilintarkastus, vero-, laki- ja neuvontapalvelut. 

Julkishallinnon neuvontapalvelumme kattavat muun muassa seuraavat osa-alueet:

  • Strateginen ohjaus ja johtamisjärjestelmät
  • Talous- ja rahoitustoimintojen organisointi ja prosessit
  • Rakennejärjestelyt ja pääoman hallinta
  • Henkilöstö- ja muutosjohtamisen palvelut
  • ICT-toimintojen tehostaminen ja kehittäminen
  • Riskienhallintapalvelut
  • Koulutuspalvelut. 

Lisätietoja

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä