Data- ja analytiikkapalvelut

Data- ja analytiikkapalvelut (D&A)

Liiketoimintahyötyjä datan ja analytiikan avulla. Kasvua tehokkaammin, nopeammin ja riskittömämmin.

Liiketoimintahyötyjä D&A:n avulla. Kasvua tehokkaammin, nopeammin ja riskittömämmin.

Rakennamme luottamusta analytiikan ympärille

Autamme luomaan johtamis- ja kontrollimalleja digitaaliseen maailmaan

Liiketoiminnassa tarvitaan luotettavaa dataa, jonka avulla hallitaan riskejä, tehostetaan toimintoja ja mahdollistetaan kannattava kasvu. 

Lähes kaikki yritykset näkevät datan ja analytiikan strategisena mahdollisuutena, mutta monet kokevat haasteelliseksi tunnistaa miten datan ja analytiikan avulla saavutetaan liiketoimintahyötyä tai kilpailuetua. Mitä dataa pitäisi kerätä? Mitä kerätyllä datalla voisi tehdä? Voiko kerättyyn dataan luottaa?

Autamme organisaatioita luomaan data- ja analytiikkaprosesseja, jotka tuottavat luotettavaa tietoa.


Luotatteko dataanne ja analytiikkaprosesseihinne?

 • Tunnistatteko millainen datastrategia sopii organisaatiollenne?
 • Onko datallenne määritelty omistaja?
 • Tunnistatteko mitä dataa voitte hyödyntää ja oletteko varmistaneet datan laadun?
 • Miten huolehditte koodien tarkastamisesta ja algoritmien varmentamisesta?


Tunnistatteko analytiikan tuomat liiketoimintamahdollisuudet?

 • Miten kaupallistatte olemassa olevaa tietoa ja tuotatte uusia dataan ja analytiikkaan perustuvia liiketoimintamalleja?
 • Oletteko luoneet analytiikan kehityspolun ja priorisoineet dataan ja analytiikkaan liittyvät liiketoimintatarpeet?
 • Tunnistatteko miten analytiikan avulla voidaan pienentää varastoon sidottua pääomaa ja samanaikaisesti parantaa tuotteiden saatavuutta?
 • Onko teillä hallussa oikeat kohderyhmät, kohdentatteko viestintänne tehokkaasti ja kasvattaako se myyntiännne?
 • Kuinka hyvin osaamisenne, prosessinne ja työkalunne palvelevat liiketoimintatarpeitanne?
 • Kuinka rakennatte tiedolla johtamisen kulttuuria organisaatioonne?


Autamme saavuttamaan kilpailuetua datan ja analytiikan avulla

Palveluissamme pureudumme liiketoiminnan ydinkysymyksiin: miten analytiikan avulla voidaan tuottaa päätöksenteon tueksi luotettavaa tietoa, joka vähentää liiketoiminnan riskiä, auttaa tehostamaan toimintoja ja mahdollistaa kannattavan kasvun.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa

 • Datan ja analytiikan arviointi
 • Arvostus- ja varmennuspalvelut
 • Analytiikan kyvykkyyden kehitys
 • Strategia ja muutoksenhallinta

Lisäksi autamme organisaatioita hyödyntämään dataansa tarjoamalla analyyttisiä ratkaisupalveluja eli mallinnus- ja analyysipalveluja, joiden avulla tuotamme analytiikkaan pohjautuvia tuloksia ja vastauksia asiakkaidemme liiketoimintakysymyksiin.

Liiketoimintaan liittyvä data ja sen analysointi on ollut KPMG:n tuottamien palveluiden ytimessä alusta alkaen; voidaankin sanoa että D&A on osa KPMG:n DNA:ta.

Ota yhteyttä