Hansel-sopimusasiakkaat ja valtionhallinto

Hansel-sopimusasiakkaat ja valtionhallinto

Olemme Hanselin puitesopimustoimittaja seuraavilla osa-alueilla: johdon konsultointi, sisäinen tarkastus, tekninen it-konsultointi ja tilintarkastus.

Olemme Hanselin puitesopimustoimittaja neljällä eri osa-alueella.

Toimimme joustavasti ja asiakaslähtöisesti

KPMG:läiset ovat osaavia asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus julkishallinnon talouden ja toimintojen tarkastuksesta ja konsultoinnista. Asiantuntijamme yhdistävät kokemuksensa asiakkaidemme hyödyksi julkishallinnon erityistarpeet ja toimintatavat huomioiden. 


Liikkeenjohdon konsultointi

KPMG toimii sopimustoimittajana Hanselin Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017–2021 –puitejärjestelyssä seuraavilla osa-alueilla: 

A) Strategian, prosessien ja palvelujen kehittäminen

B) Työyhteisöt ja esimiestyö

C) IT-johtaminen ja -riskienhallinta, tietohallinnon kehittäminen

D) IT-analyytikko ja -tutkimuspalvelut

Puitejärjestely mahdollistaa sen, että Hanselin asiakkaat voivat hankkia KPMG:ltä ilman erillistä kilpailuttamista alle 60 000 eurolla asiantuntijapalveluita. Yli 60 000 euron hankinnoissa tulee käyttää puitejärjestelyn sisäistä kevennettyä kilpailutusta. 

Yhteyshenkilöt: Harri Metso


Sisäinen tarkastus

KPMG on Hanselin Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) - dynaamisen hankintajärjestelmän sopimustoimittaja

KPMG:n sisäisen tarkastuksen asiantuntijat tukevat organisaation ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarjoamme järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Toimintamallimme on joustava ja palvelumme perustuu kansainvälisten sisäisen tarkastuksen ammattistandardien noudattamiseen (IIA).

Yhdistämme joustavasti erityisasiantuntijoita sisäisen tarkastuksen toimeksiantoihimme kunkin tarkastuksen tavoitteen ja tarkoituksen mukaan. Olemme mukana asiakkaan toiminnan kehittämisessä ja muutoksessa sekä tuomme tietoa parhaista käytännöistä kuhunkin tarpeeseen sopivalla tavalla.  

Yhteyshenkilö: Harri Leppiniemi


Tekninen IT-konsultointi

KPMG on puitesopimustoimittaja Teknisen IT-konsultoinnin puitesopimuksen seuraavilla alueilla: 

F) Järjestelmäauditointipalvelut 

H) Tietoturvallisuuskonsultointi

Yhteyshenkilöt: Mika Laaksonen


Tilintarkastus

KPMG on Hanselin Tilintarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) - dynaamisen hankintajärjestelmän sopimustoimittaja

Toimimme julkisyhteisöjen tukena, kun tavoitteena on tulevaisuuteen tähtäävien ratkaisujen löytäminen.

Tilintarkastuksella tarkoitetaan asiakkaan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastamista voimassa olevien lakien mukaisesti sekä muita hankinnan kohteen kuvauksessa mainittuja tilintarkastuspalveluita. Tilintarkastuksen palvelut voivat sisältää myös muita asiakkaiden tarvitsemia ns. täydentäviä palveluita.

Tilintarkastuksen tuloksena annetaan esimerkiksi tilintarkastajan lausunto (tilintarkastuslausunto, muu varmennuslausunto, ISA 4400 -mukainen lausunto tai muu lausunto), kertomus tai raportti. 

Tilintarkastuksen lisäksi voimme tarjota muita tilintarkastusta täydentäviä palveluita (tilintarkastuspalveluihin liittyvät, mutta tämän hankinnan kohteen kuvauksen ulkopuoliset palvelut), toimimalla neuvonantajana muun muassa talouden, rahoituksen, julkishallinnon, arvonmäärityksen, juridiikan ja verotuksen erityiskysymyksissä.

Yhteyshenkilö: Juha Huuskonen