Digitaaliset työkalut auttavat hallitsemaan toimitusketjuja myös koronaviruspandemian aikana

Koronapandemia on koetellut ankarasti maailmantaloutta ja ajanut yritykset ahtaalle ympäri maailman. Rajoitukset ja poikkeustoimet ovat iskeneet myös teollisuuteen ja pakottaneet yrityksiä miettimään uusiksi toimitusketjujaan ja logistiikkaprosessejaan: miten varmistaa jatkuvuus niin, että tuotanto ei olisi riippuvainen vain yhdestä valtiosta tai maantieteellisestä alueesta?

Riskianalyyseihin ovat ilmestyneet luonnonkatastrofien ja poliittisten levottomuuksien rinnalle myös vakavat pandemiat ja niistä johtuvat terveysriskit työntekijöille ja asiakkaille.

Toimitusketjuja on helpointa suunnitella ja hallinnoida digitaalisesti, ja ennakoiva toimitusketjujen hallinta (Predictive Supply Chain Management) lisää suosiotaan. Digitaalisten työkalujen avulla yritys voi reaaliaikaisesti seurata tilannetta toimitusketjunsa kaikissa yksiköissä ja solmukohdissa ja tehdä nopeita johtopäätöksiä toimintaedellytysten muuttuessa.

Hyvin kalliiksi tulevat tuotantokatkokset voi ehkäistä ennalta. Tulevaisuutta ovat toimitusketjujen sijasta dynaamiset toimitusverkostot, joiden suunnittelussa tekoälyllä ja ennakoivalla automatiikalla on suuri rooli.

Digitaaliset ohjausnäkymät voi suunnitella asiakaslähtöisesti ja ne tarjoavat valtavan määrän dataa riskianalyysien ja kustannuslaskelmien tueksi.

Samaan aikaan sijoittajat, osakkeenomistajat ja kuluttajat ovat entistä kiinnostuneimpia toimitusketjuihin liittyvästä yritysvastuusta. Eettiset hankinnat ovat nouseva trendi.

Miten tehokkaampi toimitusketjujen hallinta auttaa liiketoimintaasi?

KPMG on valittu maailman parhaaksi toimitusketjujen hallintaratkaisujen tarjoajaksi. Tarpeidesi mukaan suunnitellulla toimitusketjujen hallinnalla autamme organisaatiotasi:
  • riskienhallinnassa ja varautumisessa toimintaympäristön odottamattomiin muutoksiin 
  • markkinaosuuden kasvattamisessa ja kustannustehokkuuden parantamisessa
  • ulkoistettujen valmistus- ja logistiikkaoperaatioiden käyttöönotossa
  • toimitusketjujen muuttamisessa entistä kysyntävetoisempaan suuntaan
  • päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämisessä
  • käyttöpääoman ja käyttökustannusten optimoimisessa uusien työkalujen ja parempien prosessien avulla.

Haluatko muuttaa toimitusketjusi niin, että ne kestävät paremmin talouden "uutta normaalia"?

Olemme koonneet tälle sivulle toimiala-artikkeleita asiantuntijoiltamme ympäri maailman. Toivottavasti näkemyksistämme on sinulle hyötyä.

Millainen ratkaisu parantaisi toimitusketjujesi hallintaa?

Olemme auttaneet kansainvälisiä suuryrityksiä ratkaisemaan toimitusketjujen hallintaan liittyviä ongelmia esimerkiksi kemianteollisuudessa. 

Kokoamme yhteen teollisuuden, strategian ja teknologian asiantuntijamme luomaan digitaalisia ratkaisuja toimitusketjujen hallintaan.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan, miten voimme auttaa yritystäsi.