close
Share with your friends

Odpovědné fungování

Odpovědné fungování

Pravidelně monitorujeme dopady naší činnosti na životní prostředí a kontinuálně se snažíme je minimalizovat.

Pravidelně monitorujeme dopady naší činnosti na životní prostředí a kontinuálně ..

Klademe mimořádný důraz na kvalitu a spolehlivost služeb, které poskytujeme našim klientům, s nimiž usilujeme o vybudování dlouhodobých vztahů. Jsme nejen dodavatelem, ale také odběratelem, a proto chceme stejná kritéria přenášet i do vztahů s našimi dodavateli a nakupovat odpovědně. Snažíme se fungovat šetrně k životnímu prostředí a využívat i služeb sociálních podniků. Pravidelně monitorujeme dopady naší činnosti na životní prostředí a kontinuálně se je snažíme minimalizovat.

Jsme náročným a společensky odpovědným odběratelem

Myšlenku odpovědného podnikání se snažíme přenést i na naše dodavatele. V rámci řízení nákupu a vztahů s dodavateli disponujeme definovaným procesem výběrového řízení pro naše významné a strategické dodavatele. Mezi hlavní výběrová kritéria patří kvalita výrobků a služeb, spolehlivost, stabilita a reputace dodavatele včetně jeho společenské odpovědnosti, cena a dodací podmínky.

Poskytujeme auditorské služby, a proto je naším významným kritériem při výběru dodavatele otázka nezávislosti. Vedle definovaných postupů pro výběrové řízení jsme zavedli tzv. etický kodex dodavatele KPMG v České republice, který začleňujeme do dodavatelských smluv. V kodexu zavazujeme naše dodavatele zejména k dodržování veškerých zákonů, lidských práv a etiky a k ochraně životního prostředí.

Více než 80 % našich nákupů realizujeme u tuzemských společností a podnikatelů. Pravidelně nakupujeme zboží a služby od společností zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Sledujeme naši uhlíkovou stopu

Od roku 2010 jsme členy mezinárodní iniciativy KPMG, tzv. Globální zelené iniciativy (Global Green Initiative), která si dala za cíl do roku 2015 snížit uhlíkovou stopu členských firem o 15 %. Cíl se nám podařilo překonat, globálně jsme snížili uhlíkovou stopu o 16,6 % na zaměstnance.

Pro období 2016 až 2020 se iniciativa vyvinula ve strategii Globální reakce na klimatické změny (Global Climate Response), která si dala za cíl snížit uhlíkovou stopu členských firem o 10 % na zaměstnance.

V KPMG Česká republika se nám mezi lety 2010 a 2015 podařilo celkově snížit uhlíkovou stopu o 28,7 % na zaměstnance.

Mezi lety 2015 a 2016 se bohužel naše uhlíková stopa zvýšila o 1 % na zaměstnance. Nárůst je způsoben rozšiřováním firmy a větším množstvím zakázek v zahraničí, za kterými musíme cestovat.

Více informací a konkrétní data najdete v naší zprávě o udržitelnosti.
 

Zelená firma

Zapojili jsme se do projektu Zelená firma společnosti REMA Systém, který se zaměřuje primárně na sběr vysloužilých firemních elektrozařízení a baterií. Během fiskálního roku 2018 se nám podařilo ekologicky zlikvidovat 167 kg drobného elektroodpadu, který donesli naši zaměstnanci. 

ISO 14 001

Pro posílení ochrany životního prostředí i kontrolu a minimalizaci možných rizik znečištění kterékoli jeho složky jsme v naší společnosti zavedli integrovaný Systém environmentálního managementu podle normy ISO 14 001.

Edukativní interní kampaně

Naše zaměstnance informujeme o dopadech jejich činnosti na životní prostředí a motivujeme je k jejich minimalizaci. Pozitivně tak ovlivňujeme uhlíkovou stopu nejen naší firmy, ale také domácností našich zaměstnanců