Jednáme eticky a transparentně | KPMG | CZ
close
Share with your friends

Etika a transparentnost

Etika a transparentnost

Etika a transparentnost jsou pro nás zásadní hodnoty.

Etika a transparentnost jsou pro nás zásadní hodnoty.

Ocenění v oblasti společenské odpovědnosti

Platforma Byznys pro společnost nás v roce 2017, stejně jako v letech 2015 a 2016, ocenila zlatem v hlavní kategorii „TOP Odpovědná velká firma 2017“. V roce 2017 jsme získali zlato také v kategorii „Nejangažovanější zaměstnanci“ a „Společensky prospěšný projekt“.

Dodržujeme profesní standardy

Řídíme se nejvyššími profesními standardy, na jejichž základě poskytujeme služby klientům.

Jsme jedním ze zakládajících členů Koalice pro transparentní podnikání, jejímž cílem je kultivovat podnikatelské prostředí v České republice. Patříme mezi signatáře Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek, které podporuje transparentnější zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele.

Všichni zaměstnanci i jakákoli třetí strana mohou využít etickou linku KPMG Hotline ke sdělení problému nebo stížnosti na neetické jednání.

Členství v expertních skupinách

Jsme členem platformy Byznys pro společnost, největší odborné organizace zaměřené na šíření principů CSR a udržitelného podnikání v České republice. Zapojujeme se do aktivit České podnikatelské rady pro udržitelné podnikání, která si klade za cíl zprostředkovávat aktivní podíl podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti.

Více o etice a transparentnosti v naší zprávě o udržitelnosti.