close
Share with your friends

Prohlášení o ochraně soukromí – informační memorandum

Prohlášení o ochraně soukromí – informační memorandum

Poslední aktualizace 19. září 2019

V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.

My, společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 00553115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326, KPMG Česká republika Audit, s.r.o, se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 49619187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185 a KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 24733598, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169791 (dále jen „KPMG“ nebo „my“), zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí našich dodavatelů a smluvních partnerů. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom:

 • Zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování, 
 • zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování,
 • maximálně zabezpečili Vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která Vaše osobní údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem,
 • v co největší míře zachovali Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné, a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod.

Více informací o naší činnosti naleznete na našich webových stránkách kpmg.cz Pokud zde nenaleznete odpovědi na Vaše dotazy, které se týkají osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, můžete nás kontaktovat: 

E-mailem: kpmg@kpmg.cz

Telefonicky: +420 222 123 111 - a to vždy od pondělí do pátku, od 9 do 17 hodin

Poštou: KPMG Česká republika s.r.o., Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8 Karlín 

1. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů: 

 • Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO,
 • elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky, atd.,
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies,
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, číslo dodavatele, výše plateb a jejich historie, případně další obdobné údaje,
 • další osobní údaje poskytnuté dodavatelem ve smlouvě nebo dodatku či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací.

2. Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, vždy Vás informujeme o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů. 

Vaše osobní údaje získáváme zejména Od Vás, např.:

 • Za účelem přípravy smlouvy, při podpisu připravené smlouvy, během doby trvání smluvního vztahu,
 • při osobní nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace emailem a prostřednictvím webových formulářů k registraci,
 • registrací či přihlášením na stránky KPMG pomocí služby třetích stran, která provádí ověření vaší identity a spojuje vaše přihlašovací údaje ze sociální sítě (např. LinkedIn, Google, nebo Twitter), shromažďovány budou pouze informace potřebné pro registraci nebo přihlášení, které jste u poskytovatele sociální sítě povolili s námi sdílet.

2.1 Automatický sběr osobních údajů V některých případech sbírá KPMG informace od návštěvníků svých webových stránek a prostřednictvím e-mailové komunikace automaticky. Automatizované technologie mohou zahrnovat využití logů webových serverů pro sběr IP adres, cookies a web beacons. Sběr těchto informací nám umožní lépe porozumět a zkvalitnit výkonnost, upotřebitelnost a efektivitu webových stránek KPMG a změřit efektivitu našich marketingových aktivit.

2.1.1 IP adresy

IP adresa je číslo přidělené vašemu počítači kdykoli, když se připojíte k internetu. Počítačům a serverům umožňuje vzájemné rozpoznávání a komunikaci. IP adresy, z nichž se návštěvníci webových stránek připojují, mohou být zaznamenávány pro účely IT bezpečnosti a diagnostiky systému. Tyto údaje mohou být také souhrnně využity k provedení analýzy trendů webových stránek a jejich výkonnosti.

2.1.2 Cookies

Cookie je krátký text, který webová stránka umístí do cookie souboru vašeho webového prohlížeče a který jí umožní si zapamatovat informace o vás a vašich preferencích. Pomocí cookies není možné ve vašem počítači spustit program či do něj nainstalovat viry. KPMG používá cookies výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy.

V případě, že se zaregistrujete na některé z webových stránek KPMG, může být tento údaj propojen s určitým cookie tak, abychom zkvalitnili vaši on-line komunikaci s námi a dali jí osobnější charakter (např. tím, že při opakovaném připojení vás přivítáme osobně či vám poskytneme přístup k vámi uloženým údajům).

Na našich webových stránkách se zobrazuje oznamovací banner, vyžadující souhlas ke shromažďování cookies. Pokud neposkytnete souhlas, tak cookies sloužící k marketingovým účelům nebudou zaznamenávány. Sekundární typ cookie označovány jako "user-input" mohou i tak vyžadovat aktivní cookies pro zajištění nezbytné funkcionality stránek. Tyto soubory cookie nebudou blokovány pomocí tohoto oznamovacího banneru. Váš výběr bude uložen v cookie a je platný po dobu 90 dnů. Pokud si přejete zrušit svůj výběr, můžete tak učinit tím, že odstraníte soubory cookies v prohlížeči.

Můžete se rozhodnout, zda cookies přijmete či odmítnete. Webový prohlížeč si můžete nastavit tak, aby vás informoval vždy, když obdržíte cookie, či tak, aby přijetí zaslaných cookies odmítal. Již uložené cookies můžete z vašeho zařízení kdykoliv vymazat. Chtěli bychom vás ovšem upozornit na to, že pokud budete přijetí zaslaných cookies odmítat, je možné, že nebudete moci plně využívat všech prvků našich webových stránek.

Další informace o správě souborů cookie lze nalézt v nápovědě prohlížeče nebo prostřednictvím webů, jako je www.allaboutcookies.org.

Níže je uveden seznam typů cookies používaných na těchto webových stránkách:

Účel Popis Typ / Platnost
Kvalita zobrazení Naše webové stránky jsou vytvořeny s použitím běžných internetových postupů. Ty zahrnují soubory cookies, které pomáhají s problémy s kompatibilitou (např. identifikace typu prohlížeče) a zlepšit výkon (např. rychlejší načítání stránek).

Session

Mažou se při zavření prohlížeče

Bezpečnost Pokud se registrujete na webových stránkách, cookies zajistí, že vaše zařízení bude přihlášeno po dobu vaší návštěvy, k registraci je obvykle vyžadováno uživatelské jméno a heslo.

Session

Mažou se při zavření prohlížeče

Nastavení stránek Cookies si také mohou pamatovat vaše preference (např. jazyk), nebo navštívené stránky a snažit se tak poskytnout vám obsah, který je pro vás relevantní. Toto se týká pouze přihlášených uživatelů.

Session

Mažou se při zavření prohlížeče

Analytické Používáme analytické nástroje třetích stran, což nám pomáhá pochopit, jak návštěvníci používají náš web. To nám umožňuje zlepšit kvalitu a obsah pro naše návštěvníky. Souhrnné statistické údaje zahrnují položky, jako jsou počet návštěv nebo zobrazení stránek, aj. Další podrobnosti o používání Google Analytics a Adobe Omniture naleznete níže.

Trvalé

Automaticky mazány po dvou letech od poslední návštěvy webu kpmg.com

Zpětná vazba návštěvníků

Používáme nástroje třetích stran k poskytnutí zpětné vazby. Cookies jsou používány k tomu, aby návštěvníci nebyli k vyplnění průzkumu vyzýváni opakovaně.

První cookie (1) je nastavena, pokud návštěvník není vyzván k vyplnění průzkumu a je využívána k tomu, aby návštěvník nebyl vyzván k vyplnění průzkumu při prvním zobrazení stránky.

Druhá cookie (2) je nastavena, pokud návštěvník je vyzván k vyplnění průzkumu a je používána k tomu, aby návštěvník nebyl vyzván k vyplnění průzkumu opakovaně v průběhu 90 dnů.

1 Session

Mažou se při zavření prohlížeče

2 Trvalé Automaticky smazány po 90 dnech od zobrazení průzkumu

Sdílení na sociálních sítích

Používáme sociální widgety třetí strany a tlačítka, která vám poskytnou další funkce pro sdílení obsahu z našich webových stránek na sociálních sítích. Použití těchto widgetů nebo tlačítek vyžaduje využití cookies.

Doporučujeme vám přečíst informace o ochraně osobních údajů  každého poskytovatele těchto služeb před jejich použitím. Další podrobnosti o našem využívání sociálních widgetů a aplikací naleznete níže.

Trvalé

Automaticky mazány po dvou letech od poslední návštěvy webu kpmg.com

Ostatní nástroje a widgety třetích stran mohou být použity na jednotlivých webových stránkách, které poskytují další funkce. Použití těchto nástrojů nebo widgetů může vyžadovat využití souborů cookies ve vašem zařízení, aby se jejich služba snadněji používala a zajistila, že vaše interakce s webovou stránkou bude probíhat správně.

Cookies jako takové nám nesdělí vaši e-mailovou adresu ani nám neposkytnou žádné další informace, jež by vás mohly identifikovat. Navštívíte-li některou z webových stránek KPMG, využijeme cookies ke sběru souhrnných statistických informací, které nám pomáhají stanovit, které části našich stránek návštěvníci preferují.

Přihlášením do sekce, která je vyhrazená pouze pro registrované uživatele, souhlasíte s ukládáním cookies ve vašem počítači, nebo internetovém prohlížeči. 

2.1.3 Google Analytics

KPMG využívá Google Analytics. Více informací o použití těchto nástrojů naleznete na adrese: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Aby návštěvníci měli možnost kontrolovat, jakým způsobem Google Analytics shromažďuje jejich data, vyvinul Google nástroj Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tento add-on komunikuje prostřednictvím javascriptového kódu Google Analytics JavaScript (ga.js) a umožňuje tak nastavit data, která nechcete do Google Analytics odesílat. Google Analytics Opt-out Browser Add-on nezabrání odeslání informací samotné webové stránce, nebo jiným analytickým nástrojům.

2.1.4 Web beacons

Web beacon je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je možné využít pro sběr určitých informací z vašeho počítače, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem. KPMG používá web beacons výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy.

KPMG či její poskytovatelé webových služeb mohou využívat web beacons ke sledování efektivity webových stránek třetích osob, které jí poskytují marketingové služby či služby spojené s náborem nových zaměstnanců, nebo ke sběru souhrnných statistických informací o návštěvnosti stránek a ke správě cookies.

Některé web beacons můžete vyřadit z provozu tím, že odmítnete nastavení s nimi spojených cookies. Web beacon může i přesto zaznamenat anonymní návštěvu z vaší IP adresy, ale informace nebude zaznamenána do cookie souboru.

V některých našich newsletterech či dalších formách komunikace můžeme potvrzovat e-mailovou adresu příjemce prostřednictvím odkazů vložených do e-mailu. Sběr těchto informací provádíme proto, abychom posoudili zájem uživatelů či jej podnítili.

2.1.5 Geografická lokace

Webové stránky KPMG můžou sbírat a používat informace o geografické lokaci vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tyto data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě vaší geografické lokace.

2.2 Sociální widgety a aplikace

Webové stránky KPMG můžou zahrnovat funkcionalitu sdílení na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například Facebook Like button a Twitter widget. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o vašem využití stránek KPMG. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto sociálních widgetů a aplikací mohou být využity členy společností poskytujících tyto aplikace. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami těchto společností. KPMG nemá kontrolu ani nenese zodpovědnost za chování těchto společností ani za způsob jakým tyto informace využívají.

Výjimečně mohou nastat situace, kdy Vaše osobní údaje získáme od třetí osoby, kterou může být např. soud, exekutor, insolvenční správce nebo jiný orgán veřejné moci. 

Osobní údaje získáváme i z dalších veřejně přístupných i neveřejných rejstříků a evidencí, zejména:

 • Z obchodního rejstříku,
 • ze živnostenského rejstříku,
 • z insolvenčního rejstříku,
 • z centrální evidence exekucí,
 • z internetu,
 • registr koncových vlastníků.

3. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jak jsme Vás již výše informovali, Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění účelu můžeme v určitých případech Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Rovněž o těchto jiných účelech Vás informujeme níže v této kapitole. Vaše osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou zákonem nebo dále uchováváme, abychom mohli vyřídit Vaše eventuální nároky, případně bránit naše práva a oprávněné zájmy (zejména po dobu běhu promlčecích lhůt).

Vaše osobní údaje zpracováváme:

a) Pro účely uzavření smluv a pro účely plnění smlouvy,

b) pro účely plnění našich zákonných povinností,

c) pro účely našich oprávněných zájmů,

d) na základě souhlasu pro účely marketingového využití osobních údajů a zasílání obchodních sdělení.

Ad a) Uzavření a plnění smlouvy

Zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků obou smluvních stran, zejména pro účely platného uzavření, plnění, změny a ukončení smluv, a související fakturace, reklamace a komunikace. Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy smluvním požadavkem.

Pro tyto účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy, a případně další osobní údaje poskytnuté dodavatelem.

Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání příslušné smlouvy, respektive po dobu trvání případných navazujících reklamačních lhůt nebo související komunikace.

Ad b) Plnění právních povinností

Jelikož se na naši činnost vztahuje řada právních předpisů (zákon o auditorech, zákon o daňovém poradenství, zákon o advokacii, atd.), musíme v určitých případech ze zákona zpracovávat Vaše osobní údaje.  

Další povinnosti, pro jejichž splnění je nezbytné, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje, nám jsou uloženy dalšími právními předpisy České republiky (např. zákonem o účetnictví, daňovými předpisy) a Evropské unie. Vaše osobní údaje též zpracováváme z důvodu vyhovění požadavkům státních orgánů, soudů a jiných dozorových a regulačních orgánů České republiky, Evropské unie a případně dalších členských států.

Pro tyto účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy, a případně další osobní údaje poskytnuté dodavatelem.

Tyto osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění daných právních povinností, zpravidla ne déle než po dobu 15 let.

Ad c) Naše oprávněné zájmy

Mnohdy není použití Vašich osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy nebo právní povinnosti. I přesto takové osobní údaje zpracováváme např. z bezpečnostních, provozních, administrativních nebo jiných důvodů souvisejících s naším obchodním vztahem. Jsou to naše oprávněné zájmy. Na základě těchto oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení, a případně osobní údaje přestaneme zpracovávat.

Pro tyto účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy, další osobní údaje poskytnuté smluvním partnerem.

Jedná se o následující oprávněné zájmy:

 • Ochrana majetku, života a zdraví osob vstupujících do našich objektů. Za tímto účelem jsou v prostorech naší firmy nainstalovány kamerové systémy a je vedena evidence příchodů a odchodů. O umístění kamer jste vždy informováni informačními cedulemi při vstupu do sledovaného prostoru. Kamerové záznamy jsou uchovávány nejdéle po dobu 3 týdnů. V případě nutnosti mohou být kamerové záznamy předány orgánům činným v trestním řízení. Mimo tento účel nejsou kamerové záznamy nijak zpracovávány ani jinak využívány. Evidence příchodů a odchodů je uchovávána po dobu 2 let. 
 • Administrativní účely. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje v souvislosti s administrativním řízením smluvních vztahů, prověření klienta a řízení rizik, kontrolou, zda smluvním partner není nespolehlivým plátcem DPH, pojištěním pohledávek, hodnocením dodavatelů, prováděním platebních operací. Tyto osobní údaje uchováváme po dobu nejdéle 10 let. 
 • Vykazování v rámci globální sítě členských společností KPMG, provádění interních procedur řízení rizik, včetně procedury prověření Klienta, a plnění právních a regulatorních povinností.
 • Vymáhání pohledávek a obhajoba našich právních nároků. V tomto případě můžeme být mimo jiné oprávněni předávat Vaše osobní údaje třetím stranám, a to konkrétně advokátům, advokátním kancelářím či jiným společnostem zabývajícím se vymáháním pohledávek. Tyto osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu trvání běhu promlčecích nebo prekluzivních lhůt a dále po dobu maximálně jednoho roku, abychom se stihli případně dozvědět o zahájení sporu ze strany dodavatele či smluvního partnera. V případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení zpracováváme dále osobní údaje po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků. Pokud je podán mimořádný opravný prostředek, uchováváme tyto osobní údaje také během řízení o tomto mimořádném opravném prostředku.

Ad d) Souhlas s marketingovým využitím osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

V rámci marketingové akce se Vás zpravidla též dotazujeme, zda máte zájem nám udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely (a to za podmínek a v rozsahu uvedeném v daném souhlasu) a s využitím Vašich kontaktních údajů pro zasílání obchodních sdělení, marketingových materiálů, publikací a pozvánek na odborné semináře, konference a další společenské akce. 

4. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme jakožto správce osobních údajů. To znamená, že určujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme (viz čl. III tohoto informačního memoranda), a stanovujeme prostředky jejich zpracování. Pro plnění našich zákonných povinností jsme v některých případech povinni poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů. Jedná se zejména o případy poskytování osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení. Zároveň musíme předávat některé údaje auditorům, kteří u nás provádějí ze zákona audit.  

Jsme součástí globální sítě členských společností KPMG a máme tedy oprávněný zájem Osobní údaje předávat též dalším členským společnostem pro účely provádění interních procedur řízení rizik, včetně procedury prověření smluvního partnera a plnění právních a regulatorních povinností, a to i do jiné země, než ve které byly získány, včetně zemí mimo Evropskou unii. Předávání Osobních údajů mimo Evropskou unii provádíme v souladu s čl. 44 a násl. obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.  

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: provozovatelé webových stránek, provozovatelé mailingových nástrojů. Se všemi zpracovateli jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zaručena v maximální možné míře.

Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto informačním memorandu.

5. Jak Vaše údaje zpracováváme?

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí našich smluvních partnerů. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly zabezpečeny v maximální možné míře a nemohly být zneužity.

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v informačních systémech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány našimi pověřenými zaměstnanci a zpracovateli, jak je uvedeno v předchozí kapitole. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.

Se všemi našimi zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v naší společnosti.

Dále bychom Vás rádi informovali, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

6. Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme.

b) Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.

c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených podmínek vymazat Vaše osobní údaje. Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné (např. existuje pro zpracování zákonná povinnost).

d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji. Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z těchto podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat. Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů zrušíme. O tom Vás budeme předem informovat.

e) Právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo získat takové Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci. Vaše osobní údaje Vám budou poskytnuty ve formátu xlsx.

f) Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržování povinností stanovených GDPR.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány

 • Pro účel plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 • pro účel oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu, což zahrnuje také profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

7. Aktualizace

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou vždy k dispozici na našich webových stránkách.

Spojte se s námi