close
Share with your friends

Péče o zaměstnance

Péče o zaměstnance

Naši zaměstnanci jsou pro nás klíčoví. Věříme, že spokojení a motivovaní lidé jsou základem našeho úspěchu.

Naši zaměstnanci jsou pro nás klíčoví.

O zaměstnance se staráme i z hlediska společenské odpovědnosti, nabízíme jim možnost rozvoje také prostřednictvím CSR aktivit, zároveň podporujeme jejich osobní angažovanost a dobrovolnickou činnost i ve volném čase.

Expertní dobrovolnictví

Naši zaměstnanci se zapojují do programu Cesta k udržitelnosti – jednak jako školitelé bezplatných kurzů pro neziskovky, jednak jako mentoři v jednotlivých organizacích.

DobroDny

V rámci firemního dobrovolnictví mohou naši zaměstnanci věnovat jeden plně hrazený pracovní den v roce pomoci neziskovkám a komunitě, v níž působíme. Ve fiskálním roce 2018 se DobroDnů zúčastnilo 346 dobrovolníků.

Zaměstnanecký grantový program

Podporujeme organizace, ke kterým mají naši zaměstnanci vztah. Každý rok mohou přihlásit organizaci dle svého výběru do grantového řízení a získat pro ni až 30 000 korun. Ve fiskálním roce 2018 jsme 24 neziskovým organizacím darovali 533 609 .

Matchingový fond

Když naši zaměstnanci chtějí pomáhat, podpoříme je. Pokud se skupina kolegů domluví a vybere peníze na dobročinný účel, firma na něj přispěje stejnou částkou.

Během fiskálního roku 2016 jsme spustili interní aplikaci Pro dobrou věc, která zjednodušuje proces darování a následné administrace sbírek. Pomocí aplikace mezi sebou naši zaměstnanci vybrali během fiskálního roku 2018 v pěti sbírkách 337 495 Kč.
 

Den pro život

Již téměř 10 let pravidelně umožňujeme našim zaměstnancům darovat krev přímo v našich prostorách. Od října 2016 spolupracujeme i s hotelem Hilton, jehož zaměstnanci k nám chodí darovat krev. Každý rok se nám tak podaří darovat více než 44 litrů krve.

Od roku 2017 se zaměstnanci mohou zapsat také do Českého registru dárců krvetvorných buněk.

Sportem pro dobrou věc

Naši zaměstnanci rádi pomáhají svým sportovním nasazením, a proto se často účastníme benefičních sportovních utkání. Zapojili jsme se do Sue Ryder Cupu, Liga Cupu nebo závodů dračích lodí Modrého hrocha.

Neziskové kino

Přímo v budově promítáme dokumentární filmy s důležitými společenskými či ekologickými tématy. Po filmu vždy následuje diskuze s odborníky z neziskového sektoru. Cílem je seznamovat naše zaměstnance s možností osobní angažovanosti a přiblížit činnost neziskových organizací.

Nefinanční sbírky

V průběhu celého roku mohou naši zaměstnanci darovat oblečení a kosmetiku, kterou již nevyužijí. Nasbírané oblečení předáváme organizacím, které jej následně poskytnou potřebným. Během fiskálního roku 2018 jsme takto darovali 559 kg oblečení.

Více informací o tom, jak pečujeme o naše zaměstnance, se dočtete v naší zprávě o udržitelnosti.