close
Share with your friends

Péče o zaměstnance

Péče o zaměstnance

Naši zaměstnanci jsou pro nás klíčoví. Věříme, že spokojení a motivovaní lidé jsou základem našeho úspěchu.

Naši zaměstnanci jsou pro nás klíčoví.

O zaměstnance se staráme i z hlediska společenské odpovědnosti, nabízíme jim možnost rozvoje také prostřednictvím aktivit v oblasti CSR, zároveň podporujeme jejich osobní angažovanost a dobrovolnickou činnost ve volném čase.

Expertní dobrovolnictví

Naši zaměstnanci sdílí své znalosti s neziskovými organizacemi a sociálními podniky v programu Cesta k udržitelnosti a také s mladými lidmi, které se snažíme přivést na myšlenku odpovědného a udržitelného podnikání. Zapojují se jednak jako školitelé bezplatných kurzů, realizací servisních grantů nebo jako mentoři pro mladé inovátory v projektu iKid

DobroDny

V rámci firemního dobrovolnictví mohou naši zaměstnanci věnovat jeden plně hrazený pracovní den v roce pomoci komunitě, v níž působíme. Ve fiskálním roce 2019 v rámci DobroDnů pomáhalo 395 dobrovolníků v 16 neziskových organizacích.

Zaměstnanecký grantový program

Podporujeme organizace, ke kterým mají naši zaměstnanci vztah. Každý rok mohou do grantového řízení přihlásit organizaci dle svého výběru a získat pro ni až 30 000 korun. Ve fiskálním roce 2019 jsme 29 neziskovým organizacím darovali 569 000 Kč.

Matchingový fond

Když naši zaměstnanci chtějí pomáhat, podpoříme je. Pokud se skupina kolegů domluví a vybere peníze na dobročinný účel, firma na něj přispěje stejnou částkou.

Během fiskálního roku 2016 jsme spustili interní aplikaci Pro dobrou věc, která zjednodušuje proces darování a následné administrace sbírek. Pomocí aplikace mezi sebou naši zaměstnanci během fiskálního roku 2019 v šesti sbírkách vybrali celkem 443 801 Kč

Den pro život

Od roku 2009 pravidelně umožňujeme našim zaměstnancům darovat krev přímo v prostorách naší firmy.

Zdravotníci ze Všeobecné fakultní nemocnice u nás provádějí odběry až třikrát do roka. Od října 2016 spolupracujeme také s hotelem Hilton, jehož zaměstnanci k nám chodí darovat krev. Nově organizujeme i hromadné darovaní krve pro kolegy a kolegyně z brněnské pobočky.

Během každého Dne pro život se podaří darovat více než 15 litrů krve.

Neziskové kino

Přímo v naší pražské budově promítáme dokumentární filmy s důležitými společenskými či ekologickými tématy. Po filmu vždy následuje diskuze s odborníky z neziskového sektoru. Cílem je seznamovat naše zaměstnance s možností osobní angažovanosti a přiblížit jim činnost neziskových organizací.

Nefinanční sbírky

V průběhu celého roku mohou naši zaměstnanci darovat oblečení a kosmetiku, kter jiéž nevyužijí. Nasbírané oblečení předáváme organizacím, jež jej následně poskytují potřebným. Během fiskálního roku 2019 jsme takto darovali 474 kg oblečení a 116 kg kosmetiky a hygienických potřeb.

Více informací o tom, jak pečujeme o naše zaměstnance, se dočtete v naší zprávě o udržitelnosti.