close
Share with your friends

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je součástí naší firemní kultury, našich hodnot i obchodní strategie.

Společenská odpovědnost je součástí naší firemní kultury, hodnot i obchodní strategie.

„Jdeme cestou udržitelného a odpovědného podnikání a neskrýváme, že tak pomáháme našemu okolí i naší firmě k růstu. Platí, že stavíme na etickém a transparentním jednání, protože sami chceme podnikat v příjemném a kultivovaném prostředí. Naše služby nabízí znalosti a um našich lidí. Proto je pro nás zcela zásadní mít se všemi ve firmě dobré vztahy a poskytovat našim zaměstnancům takové možnosti, aby se jim u nás dobře pracovalo. Své technické i měkké dovednosti rozvíjíme tím, že pomáháme neziskovým organizacím k efektivnějšímu fungování a lepšímu využívání zdrojů. Snažíme se pracovat na tom, abychom odpovědně spotřebovávali naši hlavní surovinu – papír – a cesty ke klientům podnikali i s ohledem na životní prostředí. V neposlední řadě chceme podporovat angažovanost a odpovědný přístup k podnikání u mladých lidí.“

 

Karel Růžička
Partner odpovědný za společenskou odpovědnost

Náš plán k udržitelnému podnikání

 

Spojte se s námi

Anna Vaníčková
Supervizor, CSR
avanickova@kpmg.cz
+420222123319