Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je součástí naší firemní kultury, našich hodnot i obchodní strategie.

Společenská odpovědnost je součástí naší firemní kultury, hodnot i obchodní strategie.

Společenská odpovědnost

„Držet se plánu udržitelného podnikání má smysl a nezastíráme, že pro společnost je to také v mnohém přínosné. Stavíme na etickém a transparentním jednání, protože sami chceme podnikat v příjemném prostředí. Naše služby jsou zárukou těchto principů.

K odpovědnému podnikání chceme pomáhat ale i ostatním, vedeme tak neziskovky k zefektivňování řízení nebo podporujeme odpovědné a udržitelné podnikání nejen mladé generace. Expertní dobrovolnictví pomáhá samotným neziskovkám, zároveň jej ale vnímáme jako další nástroj rozvoje a vzdělávání našich zaměstnanců. Motivujeme a podporujeme zaměstnance, aby pomáhali neziskovým organizacím.

Současně se snažíme zanechávat co nejmenší uhlíkovou stopu a minimalizovat dopady naší činnosti. Aktivity společenské odpovědnosti se tak staly nedílnou součástí fungování všech našich oddělení.”

 

Karel Růžička

Partner odpovědný za společenskou odpovědnost

TOP Odpovědná firma

Podnikáme odpovědně. Snaha o dlouhodobou udržitelnost a odpovědnost v podnikání je krokem správným směrem. Dokládá to ocenění TOP Odpovědná firma, které jsme v posledních letech několikrát získali a jehož si vážíme. Za náš dlouhodobý přístup a přínos společenské odpovědnosti a udržitelnosti jsme spolu s několika dalšími společnostmi získali titul BEST OF a vstoupili tak do pomyslné síně slávy společenské odpovědnosti.