Bank, finans och försäkringsbranschen | KPMG | SE
close
Share with your friends

Bank, finans och försäkring

Bank, finans och försäkring

KPMG:s experter och konsulter har gedigen erfarenhet av bank-, finans- och försäkringsbranschen.

KPMG:s experter har gedigen erfarenhet av bank-, finans- och försäkringsbranschen.

Globalisering. Digitalisering. Demografi. Regelverk. Förändringar påverkar marknaden, affärsmodeller och kundrelationer inom bank-, finans- och försäkringsbranschen. I gränsytan mellan risk, avkastning, kostnad och hållbara beslut, efterfrågas effektivitet och öppenhet.

Medan den finansiella sektorn fortsätter att återhämta sig efter kriser och förstärker sin riskhantering, ligger fokus dock fortfarande på anpassning till regelverk och minskade kostnader.

Kontakt

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka