Asistență fiscală pentru fuziuni și achiziții

Asistență fiscală pentru fuziuni și achiziții

Echipa KPMG poate oferi o gamă largă de servicii companiilor cu privire la tranzacţii desfăşurate atât pe plan local cât şi pe plan internaţional.

Echipa KPMG poate oferi o gamă largă de servicii companiilor cu privire la tranzacţii.

Companiile care intenţionează să realizeze fuziuni sau achiziţii întâmpină numeroase dificultăţi. Cum ar trebui planificate, structurate şi executate astfel de fuziuni şi achiziţii? Care este cea mai potrivită entitate pentru realizarea achiziţiei („vehicul investițional”)? Cum pot fi eliminate componentele care nu sunt legate de activitatea principală a companiei? Companiile care planifică o astfel de tranzacţie trebuie să fie pregătite să răspundă acestor întrebări şi multor altora. Combinând toate acestea cu probabilitatea apariţiei unor elemente transfrontaliere, devine clar faptul că o asistenţă de înaltă calitate nu este numai de dorit, ci și esenţială.

Cum poate KPMG să vă ajute în acest domeniu? 

Echipa de profesioniști KPMG specializată în fuziuni & achiziţii poate oferi o gamă largă de servicii companiilor cu privire la tranzacţii desfăşurate atât pe plan local cât şi pe plan internaţional. Serviciile noastre includ:

  • Due diligence fiscal - identificarea expunerii fiscale a unei tranzacții și modul în care aceasta poate fi atenuată, cu accent clar pe evaluarea riscurilor.
  • Structurarea unei achiziţii sau vânzări - asistență cu privire la consecințele fiscale a achizițiilor individuale sau a asocierilor precum și a cesionărilor, în scopul de a ajuta la structurarea tranzacției într-un mod eficient din punct de vedere fiscal.
  • Modelare fiscală - asistență în realizarea de previziuni cu privire la obligațiile fiscale ce vor fi datorate ulterior realizării tranzacției, potrivit anumitor modele de afaceri.
  • Asistenţă la vânzare - Pregătirea documentației vânzătorului și consilierea cu privire la implicațiile fiscale ale vânzării unei afaceri, inclusiv măsuri de reorganizare necesare înaintea realizării tranzacției și rezolvarea expunerilor fiscale latente.
  • Integrare post-tranzacţie - ajutor în reconcilierea propriilor poziții fiscale cu cele ale afacerii achiziționate.

Utilizând rețeaua globală a KPMG și profesioniști cu experiență într-o arie de servicii diversificate, putem ajuta companiile să înțeleagă procesele, să evite capcanele și să profite de oportunitățile de afaceri. Noi înțelegem impactul practic al evoluțiilor fiscale de la o țară la alta și, când identificăm oportunitățile, știm cum să luăm măsurile necesare pentru a aduce beneficii clienților și acționarilor acestora.

De ce e important ca fuziunile şi achiziţiile să fie eficiente din punct de vedere fiscal  

Companiile de anvergură globală nu îşi pot permite să ignore oportunităţile de dezvoltare oferite de fuziuni și achiziţii sau vânzări ale anumitor afaceri. Dacă aceste tranzacţii sunt destinate să aducă valoare, atunci este de asemenea important ca implicaţiile fiscale ale fiecărei tranzacţii să fie avute în vedere de la bun început. Acest lucru prezintă o importanţă deosebită în cadrul tranzacţiilor internaţionale, unde diferite legislaţii şi culturi de afaceri trebuie să fie reconciliate în scopul de a revela riscurile şi oportunităţile unei tranzacţii. În mod similar, investitorii privaţi care urmăresc creşterea randamentului investițiilor nu îşi pot permite să ignore implicaţiile fiscale. Tendinţele recente scot în evidenţă faptul că fuziunile şi achiziţiile devin tot mai practicate la nivel internațional, iar volumul acestora a crescut considerabil. 

Înţelegerea unei tranzacţii  

Într-un mediu de afaceri profesionist şi competitiv, multe tranzacţii se desfășoară sub forma licitațiilor riguros organizate. Doar cel mai puternic ofertant va câştiga. Înţelegerea unei tranzacţii devine crucială atunci când investitorii strategici intră în competiţie cu investitorii privaţi pe o piaţă cu puţine oferte atractive. Pentru a estima valoarea reală a unei tranzacţii trebuie să înţelegeţi riscurile fiscale istorice asociate unei companii ce a fost scoasă la vânzare. Pentru a plasa o ofertă câștigătoare, este necesară şi o evaluare şi cuantificare a potenţialului de creştere economică. În multe cazuri, situația fiscală poate ajunge să decidă şansele de succes.

Alegerea momentului potrivit

Realizarea unei fuziuni sau achiziții presupune coordonarea mai multor fluxuri de lucru diversificate, într-un termen foarte scurt. În procesele de ofertare, există o flexibilitate redusă privind încadrarea în termenele limită privind prezentarea ofertelor. Timp prețios poate fi pierdut doar prin încercarea de a organiza echipa responsabilă de tranzacţie. Verificarea istoricului fiscal, structurarea achizițiilor internaționale și realizarea de previziuni privind analiza implicațiilor fiscale în funcție de evoluția afacerilor sunt aspecte care ar trebui abordate cu prioritate.

De ce să alegeți KPMG?

Cu o experiență semnificativă în gestionarea tranzacțiilor desfășurate de fonduri de capital privat, profesioniștii KPMG au o înclinație către aspectele cheie ale afacerilor. Ei știu cum să identifice și să ofere consiliere cu privire la expunerile fiscale semnificative într-o tranzacție și să dezvolte structuri de afaceri care să abordeze în mod adecvat implicațiile fiscale. Având de a face cu astfel de tranzacții zilnic, ei sunt orientați către procesul de înțelegere a mecanismelor de achiziții și vânzări de afaceri într-un mediu competitiv.

Mai mult despre KPMG în România