close
Share with your friends

Termeni şi Condiţii

Termeni şi Condiţii

1) Scopul informaţiilor 

Informaţiile prezentate şi accesate pe acest site ("Site-ul"), sunt furnizate de către KPMG  Romania în calitate de proprietar al Site-ului ("KPMG") pentru a furniza utilizatorilor informaţii de interes general.  Informaţiile furnizate nu au valoare de consultanţă profesională sau juridică şi nu înlocuiesc serviciile de audit sau consultanţă în afaceri, asistenţă fiscală sau alte servicii profesionale. În cazul în care sunteţi interesaţi de astfel de servicii, vă recomandăm să contactaţi un consultant KPMG specializat în audit, consultanţă în afaceri, asistenţă fiscală sau în alte domenii profesionale. 

2) Declinarea responsabilităţii 

KPMG nu îşi asumă nici un fel de răspundere sau obligaţie cu privire la informaţiile publicate pe acest Site.  Datorită naturii proceselor de comunicare electronică, KPMG nu garantează şi nu dă asigurări că Site-ul nu va avea întreruperi, întârzieri, erori, omisiuni sau viruşi. În consecinţă, informaţiile sunt furnizate fără garanţii, exprese sau implicite, inclusiv dar fără a se limita la acurateţea, actualitatea şi/sau integralitatea informaţiilor furnizate.

KPMG şi partenerii, directorii, mandanţii, reprezentanţii sau salariaţii KPMG nu vor fi în nicio situaţie răspunzători pentru niciun prejudiciu direct, indirect, incidental, special, punitiv, rezultant sau pentru alte prejudicii de orice natură (inclusiv, dar în mod nelimitativ, nu îşi asumă nicio răspundere pentru pierderea folosinţei, a datelor sau profiturilor), indiferent  de forma acţiunii respective, inclusiv dar fără a se limita la acţiuni contractuale, neglijenţă sau acte delictuale decurgând din sau în legătură cu Site-ul, orice conţinut aflat pe Site sau accesat prin utilizarea Site-ului, sau din copierea, afişarea sau altă utilizare necomercială a acestuia.   

3) Website-uri externe 

Informaţiile publicate pe acest Site fac uneori trimitere la website-uri externe. Aceste linkuri la alte website-uri sunt oferite ca o facilitate pentru utilizatorii noştri şi cu scop strict informativ. KPMG nu controlează şi nu este responsabil pentru nici unul dintre aceste website-uri sau pentru conţinutul acestora si nici nu poate garanta in nici un fel ca aceste linkuri nu se vor schimba in timp.  În vederea protejării reputaţiei şi mărcilor comerciale, KPMG îşi rezervă dreptul de a solicita eliminarea oricărui link cu website-ul propriu.   

4) Copyright şi utilizarea conţinutului 

Având în vedere că orice conţinut aflat pe Site este protejat de drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate, orice utilizare neautorizată a oricăror materiale/date cu caracter personal/informaţii de orice natura aflate pe Site poate încălca dreptul de autor, marca comercială, legislaţia privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau alte legi.  În cazul în care un utilizator descarcă materiale aflate pe Site pentru uzul său personal sau in scopul unei utilizări necomerciale, utilizatorul trebuie să păstreze toate înştiinţările referitoare la dreptul de autor, marca comercială şi alte texte similare aflate pe materialele originale sau orice copii ale  acestor materiale. Materialele aflate pe Site nu pot fi modificate, reproduse, afişate în mod public, distribuite sau folosite în scopuri publice sau comerciale fără permisiunea scrisă explicită din partea autorului textului sau materialului (inclusiv linkuri către website-uri externe). KPMG nu îşi asumă nici un risc, responsabilitate sau obligaţie în cazul în care un utilizator nu obţine o asemenea permisiune scrisă explicită după cum a fost menţionată de către KPMG. KPMG şi logo-ul KPMG sunt mărci comerciale înregistrate ale KPMG International. Utilizarea acestor mărci necesită permisiunea expresă din partea KPMG International sau a unei firme membre KPMG şi încheierea unui contract de licenţă cu acestea. Utilizarea neautorizată a acestora şi a oricăror alte mărci comerciale din portofoliul KPMG va fi pedepsita conform legii. Următoarele linkuri sunt explicit interzise de KPMG şi pot ridica probleme legate de încălcarea mărcilor comerciale şi a dreptului de autor:Linkuri care implică utilizarea neautorizată a logo-ului KPMG;  O formă de link care ascunde URL şi/sau ocoleşte pagina de început, această pagina sau pagina KPMG privind  Declaraţia de Păstrare a Confidenţialităţii. KPMG îşi rezervă dreptul de a modifica, înlocui şi/sau şterge orice conţinut aflat pe Site şi poate restricţiona accesul sau suspenda distribuirea acestui Site în orice moment şi la propria sa discreţie, fără vreo notificare prealabilă.