Performanță

Performanță

KPMG în Romania și Moldova a înregistrat venituri în valoare de 48.4 milioane de euro pentru exercițiul financiar încheiat la 30 septembrie 2021.

KPMG în Romania și Moldova a înregistrat venituri în valoare de 48.4 milioane de euro

KPMG în Romania și Moldova a înregistrat venituri în valoare de 48.4 milioane de euro pentru exercițiul financiar încheiat la 30 septembrie 2021. Aceste rezultate se bazează pe situaţii financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) şi includ operaţiunile birourilor KPMG din România şi din Republica Moldova.