VAT Check

VAT Check

KPMG zbudowało i wdrożyło u swoich Klientów narzędzie VAT Check.

KPMG zbudowało i wdrożyło u swoich Klientów narzędzie VAT Check.

VAT Check aplikacja do weryfikacji i optymalizacji rozliczeń VAT. Narzedzię bada terminowość odliczania naliczonego podatku VAT, pokazuje przepływ dokumentów między firmą a jej kontrahentami, analizuje terminowość rozliczania VAT z faktur korygujących. Dodatkowo w ramach ulgi na złe długi wylicza VAT należny do odzyskania oraz wskazuje VAT naliczony do korekty.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)