close
Share with your friends
Grzegorz Cimochowski

Grzegorz Cimochowski

Partner, Szef Działu Doradztwa Biznesowego

KPMG w Polsce

Posiada blisko 25 lat doświadczenia w branży usług profesjonalnych i w sektorze finansowym. Zarządzał obszarami doradztwa strategicznego i doradztwa dla globalnych instytucji finansowych w międzynarodowych firmach doradczych. Specjalizuje się w zakresie strategii i cyfrowej transformacji. W KPMG kieruje Działem Doradztwa Biznesowego.

Edukacja i kwalifikacje
  • Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa

  • Magister, Szkoła Główna Handlowa

Uprawnienia
  • Licencjonowany doradca inwestycyjny

  • Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych

  • Licensed Securities Accountant