IFRS Calculator

IFRS Calculator

KPMG zbudowało i wdrożyło u swoich Klientów narzędzie IFRS Calculator.

KPMG zbudowało i wdrożyło u swoich Klientów narzędzie IFRS Calculator.

IFRS Claculator to aplikacja będąca odpowiedzią na zmiany dot. standardów rachunkowości. Narzędzie wspiera proces kalkulacji rezerw oraz przychodu odsetkowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR / MSSF) jak również proces kalkulacji przychodów / kosztów metodą zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej,

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)