close
Share with your friends

Zakres usług - doradztwo HR i zarządzanie zmianą

Zakres usług - doradztwo HR i zarządzanie zmianą

Inspirowanie, tworzenie wizji ZKL, opracowanie kompleksowego projektu zmian, aż po ich wdrożenie w organizacji.

Inspirowanie, tworzenie wizji ZKL i opracowanie kompleksowego projektu zmian.

Inspirowanie, tworzenie wizji ZKL, opracowanie kompleksowego projektu zmian, aż po ich wdrożenie w organizacji – to sposób, w jaki KPMG wspiera swoich Klientów w osiągnięciu ich celów biznesowych.

Zakres naszych usług obejmuje:

Optymalizacja funkcji HR
 • Analiza dojrzałości modelu operacyjnego HR
 • Optymalizacja procesów HR
 • Projektowanie architektury systemów IT
Optymalizacja zasobów ludzkich
 • Definiowanie kart KPI operacyjnych dla funkcji HR
 • Analiza biznesowa danych HR w zestawieniu z danymi operacyjnymi
 • Strategiczne planowanie zasobów ludzkich
Projektowanie i rozwój organizacji
 • Zmiany struktur organizacyjnych dla usprawnienia modelu operacyjnego
 • Projektowanie systemów zarządzania wynikami pracy
 • Identyfikacja luk i barier wzrostu przedsiębiorstwa
 • Definiowanie czynników zaangażowania pracowników i podnoszenia wydajności pracy
Zarządzanie talentami
 • Koncepcja systemu zarządzania talentami
 • Implementacja narzędzi i metod wspartych systemami IT
 • Optymalizacja kosztowa i jakościowa systemów zarządzania talentami
 • Analiza dojrzałości systemu zarządzania talentami
Zarządzanie zmianą
 • Identyfikacja wpływu zmian na przedsiębiorstwo i pozycję rynkową
 • Analiza oraz skuteczne zarządzanie interesariuszami
 • Ocena szans i ryzyk związanych z wdrażaniem zmiany
 • Dedykowane podejście do wdrażania zmian i oceny rezultatów
 • Współpraca we wdrożeniach  operacyjnych, kulturowych i systemowych

Zarządzanie zmianą

 • Identyfikacja wpływu zmian na przedsiębiorstwo i pozycję rynkową
 • Analiza oraz skuteczne zarządzanie interesariuszami
 • Ocena szans i ryzyk związanych z wdrażaniem zmiany 
 • Dedykowane podejście do wdrażania zmian i oceny rezultatów
 • Współpraca we wdrożeniach  operacyjnych, kulturowych i systemowych
Zarządzanie talentami
 • Koncepcja systemu zarządzania talentami 
 • Implementacja narzędzi i metod wspartych systemami IT 
 • Optymalizacja kosztowa i jakościowa systemów zarządzania talentami
 • Analiza dojrzałości systemu zarządzania talentami
Projektowanie i rozwój organizacji
 • Zmiany struktur organizacyjnych dla usprawnienia modelu operacyjnego
 • Projektowanie systemów zarządzania wynikami pracy
 • Identyfikacja luk i barier wzrostu przedsiębiorstwa 
 • Definiowanie czynników zaangażowania pracowników i podnoszenia wydajności pracy 
Optymalizacja funkcji HR
 • Analiza dojrzałości modelu operacyjnego HR
 • Optymalizacja procesów HR
 • Projektowanie architektury systemów IT 
Optymalizacja zasobów ludzkich
 • Definiowanie kart KPI operacyjnych dla funkcji HR
 • Analiza biznesowa danych HR w zestawieniu z danymi operacyjnymi
 • Strategiczne planowanie zasobów ludzkich
 •  

Zarządzanie zmianą

 • Identyfikacja wpływu zmian na przedsiębiorstwo i pozycję rynkową
 • Analiza oraz skuteczne zarządzanie interesariuszami
 • Ocena szans i ryzyk związanych z wdrażaniem zmiany 
 • Dedykowane podejście do wdrażania zmian i oceny rezultatów
 • Współpraca we wdrożeniach  operacyjnych, kulturowych i systemowych
Zarządzanie talentami
 • Koncepcja systemu zarządzania talentami 
 • Implementacja narzędzi i metod wspartych systemami IT 
 • Optymalizacja kosztowa i jakościowa systemów zarządzania talentami
 • Analiza dojrzałości systemu zarządzania talentami
Projektowanie i rozwój organizacji
 • Zmiany struktur organizacyjnych dla usprawnienia modelu operacyjnego
 • Projektowanie systemów zarządzania wynikami pracy
 • Identyfikacja luk i barier wzrostu przedsiębiorstwa 
 • Definiowanie czynników zaangażowania pracowników i podnoszenia wydajności pracy 
Optymalizacja funkcji HR
 • Analiza dojrzałości modelu operacyjnego HR
 • Optymalizacja procesów HR
 • Projektowanie architektury systemów IT 
Optymalizacja zasobów ludzkich
 • Definiowanie kart KPI operacyjnych dla funkcji HR
 • Analiza biznesowa danych HR w zestawieniu z danymi operacyjnymi
 • Strategiczne planowanie zasobów ludzkich
 •  

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)