close
Share with your friends

Subsidies; uitvoeren en verantwoorden!

Subsidies; uitvoeren en verantwoorden!

Een subsidie ontvangen voor een project? Dan heeft u vaak te maken met strikte deadlines.

Een subsidie ontvangen voor een project? Dan heeft u vaak te maken met strikte deadlines.

Een subsidie ontvangen voor een project? Dan heeft u vaak te maken met strikte deadlines en allerlei eisen aan de uitvoering van het project en de wijze waarop u verantwoording moet afleggen. In bepaalde gevallen is controle door een accountant noodzakelijk.

Binnen KPMG hebben we de uitvoering van (controle)werkzaamheden op financiële en niet financiële (project)verantwoordingen geconcentreerd binnen de Bijzondere Verklaringen Unit (BVU). De BVU is het kenniscentrum van KPMG waar de kennis omtrent (internationale) subsidieontwikkelingen is belegd.

De BVU bestaat uit een groep enthousiaste accountants die zich full time bezighouden met deze subsidiecontroles en vergelijkbare opdrachten en daarmee in de loop der jaren veel ervaring en expertise hebben opgebouwd. Door deze focus kunnen we snel inspelen op uw wensen en zijn we flexibel qua planning. Naast de controle van uw project kunnen we ook als klankbord fungeren bij het inrichten van uw projectadministratie, kostprijscalculaties en het uniformeren en standaardiseren van uw administratieve processen rondom uw projecten.

Ons klantenpakket omvat onder andere universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, de industrie en het MKB. Daarnaast voeren wij in opdracht van subsidieverstrekkers (waaronder diverse Europese agentschappen) ook controles uit. Bij onze klanten komen we een grote variëteit aan subsidieregelingen tegen: Europees (KP7, H2020, EFRO, INTERREG), nationaal (RVO,WMO, EZ) en lokaal (provinciale en gemeentelijke subsidies). U kunt op onze expertise en ervaring vertrouwen om de (controle)werkzaamheden efficiënt en tijdig af te ronden.

De BVU-medewerkers kennen het proces dat doorlopen moet worden bij het afronden van een project, zij zijn bekend met de subsidieverstrekkers en regelgeving en zorgen ervoor dat het project binnen de gestelde termijnen naar volle tevredenheid wordt afgerond voor alle betrokken partijen.

De BVU werkt landelijk en opereert vanuit de kantoren in Den Haag, Rotterdam en Enschede.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)