De zorg transformeert, KPMG helpt

De gezondheidszorg verandert ingrijpend. Organisaties gaan de huidige én de toekomstige uitdagingen aan met nieuwe zorgleveringsmodellen, meer samenwerking in de keten, andere manieren van bekostiging en met slimmer ingerichte processen. Wij helpen u bij de complexe financiële, technologische en operationele verandertrajecten die nodig zijn om die ingrijpende transformatie te realiseren.

Van zorg naar preventie, van ziekte naar welzijn

In overheidsbeleid verschuift het accent van zorg naar preventie, van ziekte naar welzijn. Zorgorganisaties gaan zichzelf opnieuw uitvinden om in deze nieuwe context hun positie te vinden. Hoe? Bijvoorbeeld met de beweging de Juiste Zorg op de Juiste Plek, die nieuwe leveringsmodellen introduceert. Daarbij wordt veel gevraagd van de kunst van het samenwerken: per regio slaan zorgorganisaties de handen ineen om de zorg zo goed en efficiënt mogelijk vorm te geven. In de laatste versie van Wie doet het met wie breken wij een lans voor nog intensievere samenwerking in de regio. 

Digital Health

Technologische innovatie faciliteert deze beweging. Technologie maakt zorg op afstand mogelijk, slimme hulpmiddelen komen ter beschikking en data gaan een steeds belangrijkere rol spelen in de onderbouwing van beslissingen, zowel medisch als organisatorisch. Technologie maakt het ook mogelijk processen slimmer in te richten, door automatisering, robotisering en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Daarmee bestrijden organisaties de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt voor zorgpersoneel op twee manieren: er is minder personeel nodig en hét werk wordt aantrekkelijker omdat de focus meer ligt op de essentie, de directe zorg voor de patiënt. Onze experts, met jarenlange ervaring in de zorgsector en kennis van digitalisering en technologische ontwikkeling, helpen zorginstellingen bij deze digitale transformatie.

Continu in Control

Zorginstellingen moeten daarnaast helemaal up-to-date te zijn: op financieel vlak, op het gebied van wet- en regelgeving en met betrekking tot de jaarrekening. Wij bieden ondersteuning en denken mee waar dit efficiënter kan. Ook helpen wij bij het declaratieproces met Continu in Control: van verantwoorden naar voorspellen. Dit proces verloopt op basis van vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie tussen zorgaanbieder en verzekeraar. Niet in de laatste plaats zijn we er om de zorgprofessionals te ‘ontregelen’, zodat zij minder werkdruk ervaren en kunnen doen wat zij het beste doen: zorgen.

Daarom KPMG

Samenwerking is ook onze expertise. Wij werken in multidisciplinaire teams, in de context van ons wereldwijde netwerk, waarin voortdurend visies en methodologieën worden ontwikkeld en best practices gedeeld. Die zetten wij in voor zorgaanbieders, of het nu gaat om strategieontwikkeling, digitale transformaties, nieuwe leveringsmodellen of om portfoliomanagement. Ook geven wij ondersteuning bij de financiële en niet-financiële verantwoording.

Met het ministerie van VWS en toezichthouders werken we daarnaast samen aan beleidsontwikkeling, beleidsevaluatie en assuranceverklaringen. Verzekeraars en banken bieden wij onder meer ondersteuning bij meerjarencontractering, financieringsvraagstukken en nieuwe bekostigingsvormen. Deze diepgaande kennis van en ervaring met de volledige breedte van de zorgsector maakt KPMG voor u de beste partner om mee samen te werken bij het realiseren van de transformatie die uw organisatie voorbereidt op de toekomst.

Blijf op de hoogte

Wij houden u op de hoogte per e-mail.
Geef hier uw voorkeuren door.