close
Share with your friends
Arjan Ogink

Arjan Ogink

Partner

KPMG Nederland

Een strategie werkend krijgen is iets waar ik dagelijks energie uit haal. Het helpt om goede zorg en ondersteuning betaalbaar en bereikbaar te houden voor patiënten en burgers.

Mijn ervaringen als management consultant zijn voor het overgrote deel opgedaan in de publieke sector en zorg. In de GGZ- en jeugdhulpketen ben ik betrokken bij operationele verbetertrajecten en strategie. In de afgelopen jaren ben ik breed actief bij de decentralisatie van zorgtaken in opdrachten voor Rijk, grotere gemeenten en zorginstellingen. Mijn doelgerichte werkwijze, mede vanuit mijn eerdere ondernemerschap, weet ik goed te combineren met de brede kennis en ervaring binnen KPMG. Het helpt om betrokken te zijn bij bredere transformaties en daarbij marktkennis en functionele expertise in te zetten.

Expertisegebieden
Strategie en positionering, Sturing en bekostiging, Inrichtingsvraagstukken Sociaal Domein, Beleidsevaluatie, Samenwerking in de gezondheidszorg.
 

Publicaties
Meer laden
Verbindingen
Meer laden