Έκθεση διαφάνειας | KPMG | GR
close
Share with your friends

Έκθεση διαφάνειας

Έκθεση διαφάνειας

Η έκθεση διαφάνειας περιγράφει τη δομή και την εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας μας

Η έκθεση διαφάνειας περιγράφει τη δομή και την εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας μας

Είμαστε υπερήφανοι για τη δέσμευσή μας στην ποιότητα της εργασίας μας και πάντα θα εστιάζουμε στο να ξεχωρίζουμε για την αδιάκοπη προσήλωσή μας στην ποιότητα του ελέγχων μας, τη δεοντολογία, την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα, την καινοτομία και την επαγγελματική αριστεία μας. Στην KPMG, παραμένουμε επικεντρωμένοι σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία- ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μέσα από το έργο που κάνουμε, με το να εμπνέουμε εμπιστοσύνη και να ενισχύουμε την αλλαγή σε ό,τι κάνουμε για τους πελάτες μας, για τους ανθρώπους μας και την κοινωνία γενικότερα. 

Η έκδοση της έκθεσης διαφάνειας από τις ελεγκτικές εταιρείες, είναι υποχρεωτική από τον νόμο, γεγονός που εμείς υποστηρίζουμε ένθερμα καθώς μας προσφέρει την ευκαιρία να μοιραστούμε τις διαδικασίες μας για τη διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου και την ευθύνη που έχουμε, όχι μόνο προς τους πελάτες μας αλλά και ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Στις 17 Ιουνίου 2016 εφαρμόστηκαν νέοι κανόνες μεταρρύθμισης της ΕΕ για τον υποχρεωτικό έλεγχο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Συνεπώς, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσίαση της Έκθεσης Διαφάνειας της εταιρείας μας που αφορά το οικονομικό έτος που έληξε την 30 Ιουνίου 2018 παρέχοντας μια ενδελεχή εικόνα της ελεγκτικής διαδικασίας μας και όλων των πτυχών των δραστηριοτήτων μας.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή