Έκθεση διαφάνειας

Έκθεση διαφάνειας

Η έκθεση διαφάνειας περιγράφει τη δομή και την εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας μας

Η έκθεση διαφάνειας περιγράφει τη δομή και την εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας μας

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Η δέσμευση για την προώθηση της ποιότητας του ελέγχου είναι η φιλοσοφία μας. Σε έναν μεταβαλλόμενο και ολοένα πιο περίπλοκο κόσμο, ο ρόλος μας δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο σημαντικός. Αυτό που μας οδηγεί είναι η σθεναρή εστίασή μας στην ποιότητα του ελέγχου. Αυτό είναι το θεμέλιο της στρατηγικής μας για αποτελεσματικές, αξιόπιστες και προστιθέμενης αξίας ελεγκτικές υπηρεσίες. 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε την Έκθεση Διαφάνειας του 2021, η οποία καλύπτει το οικονομικό έτος μέχρι την 30 Ιουνίου 2021. Παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη δέσμευσή μας για την σθεναρή εστίασή μας στην ποιότητα του ελέγχου, περιγράφοντας τις αξίες μας, τη νομική δομή και το καθεστώς ιδιοκτησίας μας, τη δομή διακυβέρνησης, τον παγκόσμιο οργανισμό στον οποίο συμμετέχουμε και το σύστημα ποιοτικού ελέγχου, καθώς και όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας.

KPMG Ελεγκτική Α.Ε.

Η δέσμευση για την προώθηση της ποιότητας του ελέγχου είναι η φιλοσοφία μας. Σε έναν μεταβαλλόμενο και ολοένα πιο περίπλοκο κόσμο, ο ρόλος μας δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο σημαντικός. Αυτό που μας οδηγεί είναι η σθεναρή εστίασή μας στην ποιότητα του ελέγχου. Αυτό είναι το θεμέλιο της στρατηγικής μας για αποτελεσματικές, αξιόπιστες και προστιθέμενης αξίας ελεγκτικές υπηρεσίες. 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε την Έκθεση Διαφάνειας του 2021, η οποία καλύπτει το οικονομικό έτος μέχρι την 30 Ιουνίου 2021. Παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη δέσμευσή μας για την σθεναρή εστίασή μας στην ποιότητα του ελέγχου, περιγράφοντας τις αξίες μας, τη νομική δομή και το καθεστώς ιδιοκτησίας μας, τη δομή διακυβέρνησης, τον παγκόσμιο οργανισμό στον οποίο συμμετέχουμε και το σύστημα ποιοτικού ελέγχου, καθώς και όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Αίτηση για προσφορά