Οργάνωση

Οργάνωση

Η KPMG δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1971 παρέχοντας, μέσω 4 εταιρειών, ένα πλήρες φάσμα ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η KPMG δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1971 παρέχοντας, μέσω 4 εταιρειών...

 

Η KPMG δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1971 παρέχοντας, μέσω 4 εταιρειών, ένα πλήρες φάσμα ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Η εταιρεία διατηρεί γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και απασχολεί περισσότερα από 500 άτομα, η πλειοψηφία των οποίων διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους και σημαντική, εξειδικευμένη εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με συνεχή αύξηση των εργασιών της και φιλόδοξα αναπτυξιακά σχέδια για τα επόμενα χρόνια, η KPMG στην Ελλάδα διατηρεί επί σειρά ετών την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά. 

 

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Η KPMG στην Ελλάδα, παρέχει υπηρεσίες που απαιτούν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη τεχνογνωσία σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων τομέων. 

Οι υπηρεσίες αυτές κατατάσσονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες: 

  • Ελεγκτικές 
  • Φορολογικές
  • Συμβουλευτικές

Οι κατηγορίες αυτές υποδιαιρούνται σε τομείς που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται, η KPMG παρέχει το σύνολο αυτών των υπηρεσιών δίνοντας όμως έμφαση στους τομείς εκείνους που κυρίως ενδιαφέρουν την κάθε τοπική αγορά. 

Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της KPMG αποτελεί η εξειδίκευση που η εταιρεία έχει αποκτήσει σε 18 διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, που εμπίπτουν στις ακόλουθες 5 μεγάλες κατηγορίες: 

  • Χρηματοοικονομικών 
  • Καταναλωτικών Προϊόντων 
  • Βιομηχανικών Προϊόντων 
  • Πληροφορικής, Επικοινωνίας & Ψυχαγωγίας 
  • Δημοσίου, Υποδομών & Υγείας