Περιγραφή | KPMG | GR
close
Share with your friends

Περιγραφή

Περιγραφή

Η KPMG στην Ελλάδα παρέχει Ελεγκτικές, Φορολογικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες, βοηθώντας σας να επιτύχετε τους στόχους σας

Η KPMG στην Ελλάδα παρέχει Ελεγκτικές, Φορολογικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες...

Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 153 χώρες και περιοχές και απασχολούμε περισσότερα από 207 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Οι ανεξάρτητες εταιρείες-μέλη του δικτύου της KPMG είναι συνδεδεμένες με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), μια ελβετική εταιρεία. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια.

Στη χώρα μας, η KPMG παρέχει, από το 1971, ολοκληρωμένες ελεγκτικές, συμβουλευτικές, λογιστικές, φορολογικές και νομικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Οι πελάτες μας

Οι πελάτες μας είναι επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Απευθύνονται στην KPMG αναζητώντας ένα σταθερό πρότυπο υπηρεσιών, το οποίο βασίζεται σε υψηλού επιπέδου επαγγελματικές ικανότητες, διορατικότητα και γνώση της τοπικής αγοράς.

Οι άνθρωποί μας

Η υποστήριξη και ανάπτυξη της ποιότητας του έμψυχου δυναμικού της αποτελεί βασική επιδίωξη της KPMG. Θέλουμε το δίκτυο της KPMG να αποτελεί μαγνήτη ταλέντων και ένα μέρος όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Οι αξίες μας

Οι άνθρωποί μας ενστερνίζονται τις αξίες της KPMG. Οι αξίες αυτές καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και τον κόσμο που μας περικλείει. Οι αξίες μας ορίζουν το τι πιστεύουμε και το πώς εργαζόμαστε. 

Η προσφορά μας

Συμβάλλουμε στην αποτελεσματική λειτουργία των διεθνών κεφαλαιακών αγορών. Υποστηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενδυναμώνουν την αξιοπιστία των αγορών καθώς και την ευθύνη τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή