close
Share with your friends

Kontraktuel compliance

Kontraktuel compliance

Skaber sikkerhed og tillid til opgørelsen af leverede ydelser og modydelser både før, under og efter kontraktindgåelse.

Skaber sikkerhed og tillid til kontraktindgåelser.

Værdien af en aftale afhænger ofte af en fair og objektiv vurdering af parternes forpligtelser. KPMG skaber sikkerhed og tillid til opgørelsen af de leverede ydelser og modydelser både før, under og efter kontraktens indgåelse samt i kontraktens levetid.
 

KPMG Assurance Services er førende inden for kontraktuel compliance i Danmark.
 

Vi bistår som enten uafhængig tredjemand eller som repræsentant for en aftalepart.
 

Vores ydelser omfatter eksempelvis:
 

  • Earn-out aftaler: værdiansættelse og måling af værdien af earn-out-aftaler baseret på aftalebaserede parametre eller objektive finansielle forhold
  • Leverandøraftaler: bistand i forbindelse med at sikre korrekt opgørelse af indtjening og leverede varer og ydelser
  • Aftaler om levering af varer og andre ydelser: vurdering af, om der er foretaget korrekt og rettidig levering af varer i forhold til det aftalte og fakturerede
  • Intellektuelle rettigheder (IP) og licensaftaler: bistand til fastlæggelse og efterfølgende opgørelse af værdien af indgåede intellektuelle rettigheder, eksempelvis i relation til franchise-, royalty- og sponsoraftaler. Vi bistår med at vurdere og optimere processer for IP-styring gennem forskellige stadier af en IP-livscyklus

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel