Vi står over for en verden, der er i konstant forandring, og hvor internationale transaktioner oftere er reglen end undtagelsen. Virksomheder skal således overholde stadig strengere og mere detaljerede krav til finansiel rapportering. Samtidig øges både den operationelle kompleksitet og risikoen omkring den finansielle rapportering, imens stadig flere interessenter stiller krav til virksomhedens åbenhed.

KPMG har stor erfaring med at levere højt specialiserede services til internationale virksomheder, finansielle institutioner og børsnoterede selskaber. KPMG's revision fokuserer på væsentlighed og risiko baseret på vores analyse af din virksomheds aktivitet og risici. Vi hjælper derfor med at gennemgå din virksomheds oplysninger, så alle eksterne interessenter kan stole på, hvad der rapporteres.

I lyset af det stigende pres fra regulerende myndigheder, kan vi således assistere din virksomhed med services indenfor:

  • Ekstern og intern revision
  • Risikostyring
  • Kapitalmarkedsforhold og børsnoteringer
  • Regnskabspraksis og regnskabsmæssige problemstillinger
  • International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Rapportering om bæredygtighed og social ansvarlighed
  • Rådgivning om revisionsudvalg
     

For at høre mere om de muligheder KPMG kan hjælpe din virksomhed med at realisere, så kontakt Niels Vendelbo vedrørende børsnoterede forhold og Anja Bjørnholt Lüthcke eller Henrik Barner Christiansen vedrørende finansielle institutioner.