Về KPMG OnDemand

KPMG OnDemand cung cấp những khóa học ngắn hạn với nhiều chủ đề thực tiễn và dịch vụ hỗ trợ chuyên môn để giải quyết những thách thức và tối ưu hóa cách thức vận hành của doanh nghiệp. Nhờ việc nâng cấp các kĩ năng chuyên môn tới kỹ năng lãnh đạo, OnDemand mang tới doanh nghiệp sự hỗ trợ cần thiết để tăng cường độ hiệu quả kinh doanh.

KPMG OnDemand hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào?

Chúng tôi tận dụng kiến thức chuyên môn và mạng lưới mối quan hệ của các chuyên gia để thiết kế riêng những nguồn tài liệu và dịch vụ cho sự phát triển của từng doanh nghiệp. Giờ đây, doanh nghiệp có thể kết nối và tìm hiểu thêm các dịch vụ của KPMG OnDemand trên website và điện thoại.

Visit Homepage ❯

Kết nối cùng chúng tôi

__

Thông tin về các dịch vụ khác của KPMG OnDemand hỗ trợ...

Tìm hiểu thêm >

Kết nối với KPMG OnDemand

Tải ứng dụng OnDemand trên điện thoại và cập nhật những thông tin mới nhất!

Đã có mặt trên IOS và Android.