close
Share with your friends

Warrick Cleine

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

KPMG in Vietnam

Bên cạnh vai trò Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của KPMG tại Việt Nam và Cam-pu-chia, Warrick còn đảm nhận nhiều vị trí quan trọng khác trong mạng lưới KPMG, bao gồm: Trưởng bộ phân Tư vấn Thuế - Việt Nam và Cam-pu-chia; Trưởng Bộ phận Tư vấn Thuế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Warrick Cleine
warrick-cleine
Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu