close
Share with your friends

İç denetim biriminin değerlendirilmesi

İç denetim biriminin değerlendirilmesi

İç denetim fonksiyonunun etkinliğini değerlendirirken denetim komitelerine yardımcı olacak genel bir çerçeve

İlgili içerik

İç denetim biriminin değerlendirilmesi

İç denetim, bir kuruluşun kontrol ortamına ve iç kontrollerin etkin bir şekilde tasarlanıp uygulanmasına olumlu bir katkıda bulunabilir. İç denetim ayrıca, yönetimin uyguladığı kontrollerin amacına uygun olup olmadığı ve istendiği gibi çalışıp çalışmadığı konusunda güvence sağlamak suretiyle denetim komitesini de önemli ölçüde destekler. Denetim komitesinin görevlerinden biri de, iç denetim fonksiyonuna ihtiyaç olup olmadığını ve varsa bu fonksiyonun etkinliğini yıllık olarak değerlendirmektir. Yayınımız, denetim komitelerinin iç denetim biriminin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirirken kullanabilecekleri bir çerçeve sunuyor.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi